Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

284 rokov od založenia Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov

9. novembra 2016

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – REDEMPTORISTI

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole. Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer. Štyria svätí a deviati blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré konala a neustále koná v Cirkvi. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.
V súčasnosti má naša viceprovincia 5 domov (Slovensko – Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa; Zakarpatie – Užhorod, Korolevo). Na čele kongregácie stojí generálny predstavený a jednotlivé (vice)provincie riadi (vice)provinciál.

Dnes bol vybratí na ďalšie volebné obdobie staronový generálny predstavený Michael Brehl CSsR. Vyprosujeme mu múdrosť Svätého Ducha pri rozlišovaní a odvahu viesť aj naďalej našu kongregáciu na ceste za Vykupiteľom.

(zdroj: http://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej/redemptoristi)

Podrobnosti

Dátum:
9. novembra 2016

Organizátor

Redemptoristi

Miesto udalosti

Bazilika Redomptoristov
Masarykova 35
Michalovce, Slovensko 07101 Slovenská republika
View Miesto udalosti Website
Zatvoriť menu