Kategória: Aktuality

52725434112_7ddbb55250_n.jpg

Fatimská sobota – 04. 03. 2023

Zádušná fatimská sobota Marcová fatimská sobota sa prekrývala s druhou sobotou Veľkého pôstu – Druhou zádušnou sobotou. Vďaka tomu sa táto fatimská sobota slávila v netradičných tmavých farbách liturgických rúch. Sprievodný program mal na starosti maďarský protopresbyterát. […]

Čítať ďalej »
52714867606_6c3ffeb635_n.jpg

25. 02. 2023 – bl. Metod CSsR

Mesiac ubehol veľmi rýchlo a ctitelia blahoslaveného Metoda D. Trčku sa v sobotu 25. februára opäť zišli v bazilike pri jeho relikviách. Stretli sa tu, aby sa spolu modlili a prednášali svoje prosby a poďakovania […]

Čítať ďalej »
52668895493_0818d65a62_n.jpg

Fatimská sobota – 04. 02. 2023

Februárová fatimská sobota bola spojená s Dňom zasväteného života v Košickej eparchii. Program pripravili a viedli redemptoristi z michalovského kláštora. Na túto fatimskú sobotu prišli nielen početní mariánski ctitelia, ale aj rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci […]

Čítať ďalej »
52651959826_094b23c8d2_n.jpg

Nový viceprovinciál – o. Miroslav Bujdoš

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie na Slovensku majú nového viceprovinciálneho predstaveného. Je ním o. Miroslav Bujdoš CSsR. Generálny predstavený redemptoristov P. Rogerio Gomes CSsR (Rím) potvrdil jeho voľbu v stredu 25. januára 2023 na základe oboznámenia […]

Čítať ďalej »
52612173402_1db5a2efec_n.jpg

Fatismká sobota 07. 01. 2023

Bazilika minor v Michalovciach otvorila dvere mariánskym pútnikom na prvej fatimskej sobote v novom roku 7. januára. Tradičný program fatimskej soboty mal na starosti protopresbyterát Michalovce. Po modlitbe 3. času pokračoval otec Emil Zorvan, administrátor farnosti Falkušovce, […]

Čítať ďalej »
52610667932_f7e33a9e14_n.jpg

Sviatky Bohozjavenia Pána

Každoročne, 6. januára slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Veriaci v chráme vyspevujú tropár: „Pri Tvojom krste v Jordáne, zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica, Otcov hlas Ti vydal svedectvo, […]

Čítať ďalej »
52585286362_581e0aeeb1_n.jpg

Božie narodenie 2022

V našej bazilike sa sviatky Božieho narodenia niesli v duchu slávenia sv. liturgii, ale i ďalších obradov. V piatok (23.12.2022) sme v ranných hodinách slávili kráľovské hodinky a večer sme sa modlili večiereň. V sobotu […]

Čítať ďalej »
52549428174_1170f780d8_n.jpg

Sv. Mikuláš u nás v bazilike

Na sviatok sv. Mikuláša sa v bazilike zišlo veľa ľudí, hlavne deti. Tie prišli s veľkým očakávaním, či sv. Mikuláš príde a podelí sa o dary. A sv. Mikuláš zavítal aj do baziliky. Podelil sa […]

Čítať ďalej »
52540696358_4c447b4633_n.jpg

Fatimská sobota 03. 12. 2022

Aj v prvú decembrovu sobotu privítala bazilika minor v Michalovciach pútnikov na programe fatimskej soboty, tentokrát pod duchovnou záštitou domácich Redemptoristov. Po modlitbe 3. času nasledovala katechéza otca Metoda Lukačika, predstaveného redemptoristov michalovskej viceprovincie. Prítomným […]

Čítať ďalej »
52525423863_52cf424132_n.jpg

25. 11. 2022 – bl. Metod CSsR

Piatok (25. november 2022) sa v bazilike niesol v duchu modlitieb pri relikviách blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program sa začal ráno o 9:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré […]

Čítať ďalej »