Prehliadka detských a mládežníckych zborov bl. M. D. Trčku

Prehliadka detských a mládežníckych zborov bl. M. D. Trčku

14.04.2024 sa v priestoroch MsKS v Michalovciach konal 11. ročník prehliadky detských a mládežníckych zborov bl. M. D. Trčku. V úvode o. Atanáz Mandzák, CSsR pripomenul paralelu medzi bl. Metodom a spevom. Vo väzení, kde bol zákaz spievať, spieval vianočnú koledu ku ktorej sa verejne priznal. Aj napriek tomu, že poznal následky a trest. Blahoslavený Metod stál stále na strane pravdy. Následne príjemné popoludnie svojím príhovorom otvoril vladyka Cyril Vasiľ a primátor mesta Miroslav Dufinec. Na prehliadke zborov sa zúčastnilo 11 speváckych telies. Náš zbor bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý pri Bazilike minor ZSD pôsobí už 14 rokov vystúpil ako prvý. Zo svojho bohatého repertoára vybrali piesne Viem, že môj Pán živý je a Ty si Kráľom. Vladyka Cyril vyzdvihol spevácke talenty našich ratolestí, tanečnú zložku ako aj početný fanclub zboru. Každý zbor bol ocenený pamätným listom a malým prekvapením. V závere všetky zbory spoločne zaspievali pieseň od Peter Milenky & band – Christos Voskrese!

Zatvoriť menu