Ahojte všetci, ktorí čítate tieto riadky. Sme spoločenstvo mladých, ktoré vzniklo Božou prozreteľnosťou / ináč sa to ani nedá vysvetliť 😉 / asi pred tromi rokmi pri kláštore otcov redemptoristov. Sme rôznorodá veková kategória od ZŠ cez strednú a vysokú až po pracujúcich, čiže pestrosť nás dostatočne vystihuje, hlavne v názoroch pri rozoberaní nejakých tém. Momentálne kráčame cestou dôvery, s tou sa troška pasujeme.

Zamýšľanie sa nad touto témou sa neuskutočňuje štýlom nudných prednášok 😉 o. Maroš, ktorý sa nám venuje, tému rozoberie na kázni pri sv. liturgii a my, potom v pokoji,  pri čajíku v kláštore, rozoberáme, kto si čo zobral k srdcu 😉 Stretávame sa stále piatkami, o 17.00 hod. je nácvik piesní na sv. liturgiu a Adoráciu, o 18.00  hod. je sv. liturgia, po nej krátka pol hodinová Adorácia a potom spomínaný čaj.   Každý druhý piatok si na svoje prídu športovci, ktorých radi medzi sebou privítame na stretnutí v telocvični, ktoré začína o 20.00 po Adorácii.

– niekedy sa vyberieme aj na spoločný výlet k vode, alebo na turistiku, prípadne nejakú duchovnú akciu.

–  je super byť v takom rôznorodom spoločenstve, vytvárať priateľstvá, budovať dôveru na Kristovi, spoznávať Jeho vôľu, popasovať sa vo vzťahoch, zriekať sa, prijímať výzvy, prekonávať sám seba, hľadať sa, spoznávať a žiť Krista tam, kde ma Boh posiela 😉

– ak stále rozmýšľaš, nechaj v sebe zvíťaziť túžbu… a príď, zažiť silu spoločenstva 😉

Zatvoriť menu