Živé vysielanie

Pondelok:
07.00 – Utiereň
17.30 – Veľkopôstny moleben
18.00 – Liturgia VPD
 
Utorok:
07.00 – Utiereň
17.30 – Veľkopôstny moleben
18.00 – Liturgia VPD
20.30 – Večerná kaplnka
 
Streda:
07.00 – Utiereň
17.30 – Novéna k Matke Ustavičnej Pomoci
18.00 – Sv. liturgia VPD
 
Veľký štvrtok:
17.00 – Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého + Strasti
 
Veľký piatok:
08.00 – Kráľovské hodinky
17.00 – Večiereň s uložením plaščenice
 
Veľká sobota:
08.00 – Utiereň
17.00 – Večiereň s liturgiou Bazila Veľkého
 
Nedeľa PASCHY:
05.00 – Utiereň vzkriesenia + požehnanie jedál
08.00 – Sv. liturgia (CS)
09.30 – Sv. liturgia (pre deti)
17.00 – Veľká večiereň
 
Každého 25 v mesiaci – bl. Metod CSsR:
08.30 – sv. ruženec
09.00 – moleben k bl. Metodovi CSsR
09.30 – sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.
16.30 – sv. ruženec
17.00 – molebenom k bl. Metodovi CSsR.
18.00 – sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.
Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludnia sú liturgie ako v nedeľu. Večerný zostáva nezmenený.
 
 
Od novembra do apríla:
Fatimská sobota:
08.30 – sv. ruženec
09.00 – tretí čas + prednáška
09.30 – archijerejská sv. liturgia
 
Sviatky:
17.30 – sv. ruženec
18.00 – sv. liturgia