V priebehu týždňa, ak nie sú sviatky:
 
Pondelok:
18.00 – Sv. liturgia
 
Utorok:
18.00 – Sv. liturgia
 
Streda:
17.30 – Novéna k Matke Ustavičnej Pomoci
18.00 – Sv. liturgia
 
Štvrtok:
18.00 – Sv. liturgia
 
Piatok:
18.00 – Sv. liturgia
 
Sobota:
17.30 – Sv. ruženec
18.00 – Sv. liturgia + Veľká večiereň
 
Nedeľa:
07.00 – Utiereň
08.00 – Sv. liturgia (CS)
09.30 – Sv. liturgia (pre deti)
11.00 – Sv. liturgia
18.00 – Sv. liturgia
 
Každého 25 v mesiaci – bl. Metod CSsR:
09.00 – moleben k bl. Metodovi CSsR
09.30 – sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.
16.30 – sv. ruženec
17.00 – molebenom k bl. Metodovi CSsR.
18.00 – sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.
Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludnia sú liturgie ako v nedeľu. Večerný zostáva nezmenený.
 
 
Od novembra do apríla:
Fatimská sobota:
08.30 – sv. ruženec
09.00 – tretí čas + prednáška
09.30 – archijerejská sv. liturgia
 
Sviatky:
16.15 – sv. liturgia
17.30 – sv. ruženec
18.00 – sv. liturgia
 
Zatvoriť menu