Živý prenos

Nedeľa:
07.00 – Utiereň
08.00 – sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
09.30 – sv. liturgia (rodiny s deťmi – slovenská)
11.00 – sv. liturgia (slovenská)
Streda:
17.30 – novéna k Matke Ustavičnej Pomoci
18.00 – sv. liturgia
Piatok:
17.30 – sv. ruženec
18.00 – sv. liturgia
Sobota:
17.30 – sv. ruženec
18.00 – sv. liturgia + Veľká večiereň
Každého 25 v mesiaci – bl. Metod CSsR:
08.30 – sv. ruženec
09.00 – moleben k bl. Metodovi CSsR
09.30 – sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.
16.30 – sv. ruženec
17.00 – molebenom k bl. Metodovi CSsR.
18.00 – sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.
Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludnia sú liturgie ako v nedeľu. Večerný zostáva nezmenený.
Od novembra do apríla:
Fatimská sobota:
08.30 – sv. ruženec
09.00 – tretí čas + prednáška
09.30 – archijerejská sv. liturgia
Sviatky:
17.30 – sv. ruženec
18.00 – sv. liturgia