V zmysle dekrétu Domus ecclesiae z 9. novembra 1989 o titule “bazilika minor”, ustanovil vladyka Milan Chatur CSsR, košický eparcha,  nasledovné dni, v ktorých možno  v michalovskej bazilike získať plnomocné odpustky:

1. v deň výročia posvätenia baziliky – 29. september;

2. v deň liturgickej oslavy titulu (odpust) – Nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha;

3. na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla – 29. júna;

4. na výročie udelenia titulu baziliky – 2. februára;

5. raz za rok na deň, ktorý určí miestny ordinár – 25. augusta na sviatok bl. mučeníka Metoda D. Trčku CSsR;

6. raz za rok na deň slobodne zvolený každým z veriacich.

Veriaci, ktorí zbožne navštívia baziliku a zúčastnia sa v nej na nejakej pobožnosti alebo sa aspoň pomodlia Modlitbu Pána a Vyznanie viery, môžu za obvyklých podmienok v týchto dňoch získať úplné odpustky. Obvyklými podmienkami pre získanie odpustkov sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

Zatvoriť menu