Sv. liturgie

Liturgický program v bazilike Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach:

 

Deň Čas   Celebruje Spovedá
Pondelok
20.06.2022
6.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Maroš
17.30 Moleben k Srdcu Ježišovmu o. Maroš  
18.00 Sv. liturgia
o. Maroš o. Jozef P.
Utorok
21.06.2022
6.00 Sv. liturgia o. Maroš o. Jaroslav
17.30 Moleben k Srdcu Ježišovmu o. Jaroslav  
18.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Maroš
Streda
22.06.2022
6.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Tomáš
17.30 Novena k MUP o. Tomáš o. Jaroslav
18.00
Sv. liturgia
o. Tomáš  
Štvrtok
23.06.2022
6.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Jaroslav
17.30 Moleben k Srdcu Ježišovmu o. Jaroslav  
18.00 Sv. liturgia vl. Milan – o. Jaroslav o. Tomáš
Piatok
24.06.2022
6.00 Sv. liturgia o. Maroš o. Jozef P.
8.00 Sv. liturgia (CS) o. Tomáš o. Maroš
17.30 Moleben k Srdcu Ježišovmu o. Jozef P.  
18.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Tomáš
Sobota
25.06.2022
Bl. Metod
9.00 Moleben k bl. Metodovi o. Maroš o. Jozef P.
9.30 Sv. liturgia o. Maroš o. Jaroslav
  Modlitba o uzdravenie o. Maroš  
17.00 Moleben k bl. Metodovi o. Maroš o. Tomáš
18.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Ján Č.
  Modlitba o uzdravenie o. Jaroslav  
Nedeľa
26.06.2022
3. po ZSD

7.00 Utiereň o. Maroš  
8.00 Sv. liturgia (CS)
o. Jaroslav o. Tomáš
9.30 Sv. liturgia (rodiny s deťmi) o. Maroš o. Tomáš
11.00 Sv. liturgia o. Maroš o. Tomáš
18.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Ján Č.

vysvetlivky:

CS – sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku

s deťmi – sv. liturgia pre rodiny s deťmi

 

 

Pondelok – Piatok: 6.00 hod. a 18.00 hod.

Sobota: 7.00 hod., 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Nedeľa: 7.00 hod. utiereň, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 9.30 hod. (rodiny s deťmi), 11.00 hod., 18.00 hod. sv. liturgie.

V odporúčané sviatky Pána a Bohorodičky sv. liturgie: 6.00 hod., 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 18.00 hod.

V ostatné odporúčané sviatky sv. liturgie: 6.00 hod., 18.00 hod.

V prikázané sviatky sv. liturgie: 6.00, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 18.00 hod.

Na Prvý piatok v mesiaci: 6.00 hod., 18.00 hod. Po rannej liturgii vysluhujeme  sviatosť zmierenia až do 9.00 hod.

V letnom čase, od poslednej júnovej nedele (kedy máme Breakfestival v Červenom Kláštore) až do konca augusta, v nedeľu sv. liturgie: 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00 hod.

Pred každým cirkevným sviatkom po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Každú stredu pred sv. liturgiou je o 17.30 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

 

Každého 25. v mesiaci o 9.00 hod. je moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR a o 9.30 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie spojená s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Večer program pokračuje o 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. (Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludňajší program sa ruší. Večerný zostáva nezmenený.)

V čase Veľkého pôstu:

– večer o 18.00 hod. v stredu a piatok slúžime Liturgiu vopred posvätených darov;

– prvý týždeň pôstu večer pred sv. liturgiou v pondelok, utorok a štvrtok slúžime Kánon Andreja Krétskeho;

– ostatné týždne Veľkého pôstu pred večernou sv. liturgiou v pondelok a štvrtok sa modlíme Veľkopôstny moleben; v utorok sa modlíme moleben k sv. Jozefovi.

– v piatok pred sv. liturgiou o 17.20 hod. sa modlíme krížovú cestu.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď: každý deň pred aj počas sv. liturgie. Je tiež možnosť, na požiadanie, prijať sviatosť zmierenia aj v priestoroch kláštora.

V chráme sa nachádzajú relikvie blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Je možné pred relikviami sa pomodliť a napísať poďakovanie alebo prosbu, ktoré budú čítané 25. v mesiaci, počas molebenu k blahoslavenému mučeníkovi.

Predsieň chrámu je počas dňa otvorená. Vstup do chrámu je možný na požiadanie.

Vo vestibule kláštora sa nachádza historická expozícia zameraná na dejiny gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.