Liturgický program v bazilike Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach:

 

Deň Čas   Celebruje Spovedá
Pondelok
05.06.2023
6.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Tomáš
17.30 Moleben k Najsv. Srdcu o. Tomáš  
18.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Jozef P.
Utorok
06.06.2023
6.00 Sv. liturgia o. Maroš o. Jaroslav
17.30 Moleben k Najsv. Srdcu o. Jaroslav  
18.00
Sv. liturgia o. Jaroslav o. Maroš
Streda
07.06.2023
6.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Maroš
17.30 Novena k MUP o. Maroš o. Tomáš
18.00
Sv. liturgia
o. Maroš  
  Veľká večiereň o. Maroš  
Štvrtok
08.06.2023
Poklona preč. tajom. tela a krvi Ježiša K.
6.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Maroš
16.15 Sv. liturgia o. Maroš o. Jozef P.
18.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Jaroslav
Piatok
09.06.2023
6.00 Sv. liturgia o. Maroš o. Jaroslav
17.30 Moleben k Najsv. Srdcu o. Jaroslav  
18.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Maroš
Sobota
10.06.2023
7.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Tomáš
18.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Jozef P.
  Veľká večiereň o. Tomáš  
Nedeľa
11.06.2023
2. po ZSD
7.00 Utiereň o. Tomáš  
8.00 Sv. liturgia (CS) o. Jaroslav o. Maroš
9.30 Sv. liturgia (rodiny s deťmi) o. Maroš o. Tomáš, o. Jozef P.
11.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Jaroslav, o. Maroš
18.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Ján Č., o. Tomáš

vysvetlivky:

CS – sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku

s deťmi – sv. liturgia pre rodiny s deťmi

 

 

Pondelok – Piatok: 6.00 hod. a 18.00 hod.

Sobota: 7.00 hod., 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Nedeľa: 7.00 hod. utiereň, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 9.30 hod. (rodiny s deťmi), 11.00 hod., 18.00 hod. sv. liturgie.

V odporúčané sviatky Pána a Bohorodičky sv. liturgie: 6.00 hod., 16.15 hod., 18.00 hod.

V ostatné odporúčané sviatky sv. liturgie: 6.00 hod., 18.00 hod.

V prikázané sviatky sv. liturgie: 6.00, 16.15 hod., 18.00 hod.

Na Prvý piatok v mesiaci: 6.00 hod., 18.00 hod.

Pred každým cirkevným sviatkom po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Každú stredu pred sv. liturgiou je o 17.30 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

 

Každého 25. v mesiaci o 9.00 hod. je moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR a o 9.30 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie spojená s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Večer program pokračuje o 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. (Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludňajší program sa ruší. Večerný zostáva nezmenený.)

V čase Veľkého pôstu:

– večer o 18.00 hod. v pondelok až v piatok slúžime Liturgiu vopred posvätených darov;

– prvý týždeň pôstu večer pred sv. liturgiou v pondelok, utorok a štvrtok slúžime Kánon Andreja Krétskeho;

– ostatné týždne Veľkého pôstu pred večernou sv. liturgiou v pondelok a štvrtok sa modlíme Veľkopôstny moleben; v utorok sa modlíme moleben k sv. Jozefovi.

– v piatok pred sv. liturgiou o 17.20 hod. sa modlíme krížovú cestu.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď: každý deň počas sv. liturgie. Je tiež možnosť, na požiadanie, prijať sviatosť zmierenia aj v priestoroch kláštora.

V chráme sa nachádzajú relikvie blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Je možné pred relikviami sa pomodliť a napísať poďakovanie alebo prosbu, ktoré budú čítané 25. v mesiaci, počas molebenu k blahoslavenému mučeníkovi.

Predsieň chrámu je počas dňa otvorená. Vstup do chrámu je možný na požiadanie.

Vo vestibule kláštora sa nachádza historická expozícia zameraná na dejiny gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.

 

Zatvoriť menu