Sv. liturgie

Liturgický program v bazilike Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach:

Deň Čas   Celebruje Spovedá
Pondelok

15.07.2019

6.00

18.00

Sv. liturgia

Sv. liturgia

o. Jaroslav

o. Tomáš

o. Tomáš

o. Jaroslav

Utorok

16.07.2019

6.00

18.00

Sv. liturgia

Sv. liturgia

o. Maroš

o. Jozef K.

o. Jozef K.

o. Ján Č.

Streda

17.07.2019

bl. hieromuč. Pavel Gojdič

6.00

17.30

18.00

Sv. liturgia

Novena k MUP

Sv. liturgia 

o. Jozef K.

o. Jaroslav

o. Jaroslav

o. Jaroslav

 

o. Jozef K.

Štvrtok

18.07.2019

6.00

18.00

Sv. liturgia

Sv. liturgia

o. Maroš

o. Jozef K.

o. Jozef K.

o. Tomáš

Piatok

19.07.2019

6.00

18.00

Sv. liturgia

Sv. liturgia

o. Tomáš

o. Jozef P.

o. Jozef P

o. Tomáš

Sobota

20.07.2019

sv. Eliáš

7.00

18.00

 

Sv. liturgia

Sv. liturgia

Veľká večiereň

o. Jozef P.

o. Maroš

o. Maroš

o. Maroš

o. Jozef P.

 

Nedeľa

21.07.2019

6. po ZSD

7.00

8.00

9.30

 

18.00

Utiereň

Sv. liturgia (CS)

Sv. liturgia (s deťmi)

Posviacka vozidiel

Sv. liturgia

o. Maroš

o. Tomáš

o. Maroš

o. Maroš

o. Jozef P.

 

o. Maroš

o. Tomáš

 

o. Ján Č.

vysvetlivky:

CS – sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku

s deťmi – sv. liturgia pre rodiny s deťmi

 

 

Pondelok – Piatok: 6.00 hod. a 18.00 hod.

Sobota: 7.00 hod., 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Nedeľa: 7.00 hod. utiereň, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 9.30 hod. (rodiny s deťmi), 11.00 hod., 18.00 hod. sv. liturgie.

V odporúčané sviatky Pána a Bohorodičky sv. liturgie: 6.00 hod., 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 18.00 hod.

V ostatné odporúčané sviatky sv. liturgie: 6.00 hod., 18.00 hod.

V prikázané sviatky sv. liturgie: 6.00, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 18.00 hod.

Na Prvý piatok v mesiaci: 6.00 hod., 18.00 hod. Po rannej liturgii vysluhujeme  sviatosť zmierenia až do 9.00 hod.

V letnom čase, od poslednej júnovej nedele (kedy máme Breakfestival v Červenom Kláštore) až do konca augusta, v nedeľu sv. liturgie: 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00 hod.

Pred každým cirkevným sviatkom po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Každú stredu pred sv. liturgiou je o 17.30 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

 

Každého 25. v mesiaci o 9.00 hod. je moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR a o 9.30 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie spojená s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Večer program pokračuje o 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. (Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludňajší program sa ruší. Večerný zostáva nezmenený.)

V čase Veľkého pôstu:

– večer o 18.00 hod. v stredu a piatok slúžime Liturgiu vopred posvätených darov;

– prvý týždeň pôstu večer pred sv. liturgiou v pondelok, utorok a štvrtok slúžime Kánon Andreja Krétskeho;

– ostatné týždne Veľkého pôstu pred večernou sv. liturgiou v pondelok a štvrtok sa modlíme Veľkopôstny moleben; v utorok sa modlíme moleben k sv. Jozefovi.

– v piatok pred sv. liturgiou o 17.20 hod. sa modlíme krížovú cestu.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď: každý deň pred aj počas sv. liturgie. Je tiež možnosť, na požiadanie, prijať sviatosť zmierenia aj v priestoroch kláštora.

V chráme sa nachádzajú relikvie blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Je možné pred relikviami sa pomodliť a napísať poďakovanie alebo prosbu, ktoré budú čítané 25. v mesiaci, počas molebenu k blahoslavenému mučeníkovi.

Predsieň chrámu je počas dňa otvorená. Vstup do chrámu je možný na požiadanie.

Vo vestibule kláštora sa nachádza historická expozícia zameraná na dejiny gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.