Liturgický program v bazilike Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach:

 

Deň Čas   Celebruje Spovedá Intencia
Pondelok
20.05.2024
Sv. Ducha
6.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Maroš Za… manžellia Čurmovi (50 r. spol. ž.)
16.15 Sv. liturgia o. Maroš o. Atanáz, o. Jozef K. Za… Magdaléna (70 r. ž)
18.00 Sv. liturgia o. Atanáz o. Jozef P., o. Tomáš Za… Marek
Utorok
21.05.2024
6.00 Sv. liturgia o. Atanáz o. Jaroslav + Michal
17.30 Akatist k Presvätej Bohorodičke o. Jaroslav    
18.00
Sv. liturgia (zbor) o. Jaroslav o. Atanáz + Ján
Streda
22.05.2024
6.00 Sv. liturgia o. Maroš o. Tomáš + rod. Človečková
17.30 Novéna k MUP o. Tomáš    
18.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Jozef K. + Mária, Ján, Mária, Ján
Štvrtok
23.05.2024
6.00 Sv. liturgia o. Tomáš o. Jozef P. Za… Maroš, Barborka, Simona, Paľko
17.30 Akatist k Presvätej Bohorodičke o. Jozef P.    
18.00
Sv. liturgia o. Jozef P. o. Tomáš + Emil
Piatok
24.05.2024
6.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Maroš Za… Janka, Marián, Alexander, Alexander, Viktor
17.30 Akatist k Presvätej Bohorodičke o. Maroš    
18.00
Sv. liturgia
o. Maroš o. Jaroslav Za… Mária (60 r. ž.)
Sobota
25.05.2024
Bl. Metod CSsR
9.00 Moleben k bl. Metodovi o. Maroš o. Jaroslav  
9.30 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Tomáš Za… Žofia
  Modlitba o uzdravenie o. Jozef P.    
17.00 Moleben k bl. Metodovi o. Maroš o. Ján Č.  
18.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Jozef P. Za… Žofia (80 r. ž.), Ingrid (50 r. ž.)
  Modlitba o uzdravenie o. Jaroslav    
Nedeľa
26.05.2024
1. po ZSD
všetkých svätých
7.00 Utiereň o. Tomáš    
8.00 Sv. liturgia (CS) o. Atanáz o. Maroš Za… dobrodinci chrámu a kláštora
9.30 Sv. liturgia (rodiny s deťmi)
o. Maroš o. Jaroslav, o. Tomáš Za… Dušan, Dušan
11.00 Sv. liturgia o. Jaroslav o. Jozef P.,  o. Maroš Za… Ján (70 r. ž.)
18.00 Sv. liturgia o. Jozef P. o. Atanáz, o. Ján Č. Za… Mária

vysvetlivky:

CS – sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku

s deťmi – sv. liturgia pre rodiny s deťmi

 

 

Pondelok – Piatok: 6.00 hod. a 18.00 hod.

Sobota: 7.00 hod., 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Nedeľa: 7.00 hod. utiereň, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 9.30 hod. (rodiny s deťmi), 11.00 hod., 18.00 hod. sv. liturgie.

V odporúčané sviatky Pána a Bohorodičky sv. liturgie: 6.00 hod., 16.15 hod., 18.00 hod.

V ostatné odporúčané sviatky sv. liturgie: 6.00 hod., 18.00 hod.

V prikázané sviatky sv. liturgie: 6.00, 16.15 hod., 18.00 hod.

Na Prvý piatok v mesiaci: 6.00 hod., 18.00 hod.

Pred každým cirkevným sviatkom po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Každú stredu pred sv. liturgiou je o 17.30 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

 

Každého 25. v mesiaci o 9.00 hod. je moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR a o 9.30 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie spojená s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Večer program pokračuje o 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. (Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludňajší program sa ruší. Večerný zostáva nezmenený.)

V čase Veľkého pôstu:

– večer o 18.00 hod. v pondelok až v piatok slúžime Liturgiu vopred posvätených darov;

– prvý týždeň pôstu večer pred sv. liturgiou v pondelok, utorok a štvrtok slúžime Kánon Andreja Krétskeho;

– ostatné týždne Veľkého pôstu pred večernou sv. liturgiou v pondelok a štvrtok sa modlíme Veľkopôstny moleben; v utorok sa modlíme moleben k sv. Jozefovi.

– v piatok pred sv. liturgiou o 17.20 hod. sa modlíme krížovú cestu.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď: každý deň počas sv. liturgie. Je tiež možnosť, na požiadanie, prijať sviatosť zmierenia aj v priestoroch kláštora.

V chráme sa nachádzajú relikvie blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Je možné pred relikviami sa pomodliť a napísať poďakovanie alebo prosbu, ktoré budú čítané 25. v mesiaci, počas molebenu k blahoslavenému mučeníkovi.

Predsieň chrámu je počas dňa otvorená. Vstup do chrámu je možný na požiadanie.

Vo vestibule kláštora sa nachádza historická expozícia zameraná na dejiny gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.

 

Zatvoriť menu