Fatimská sobota – 06. 04. 2024

Fatimská sobota – 06. 04. 2024

Ústrednou témou fatimskej soboty v mesiaci apríl bola spoločná modlitba s Cirkvou. Túto sobotu mal na starosti protopresbyterát Sečovce.

Spoločné slávenie začalo o 9.00 hodine Tretím časom a prednáškou, ktorú viedol o. Mário Cserép. Po nej nasledovala svätá liturgia. Hlavnými slúžiteľmi boli vladyka Cyril Vasiľ, SJ a vladyka Milan Chautur, CSsR. Vladyka Milan sa vo svojej homílii zameral na Máriu ako na slávnostnú ženu. Boh určil Márii iné miesto, ako miesto ľudskej slávy. Určil jej miesto Matky. Mária vo svojom živote prežívala bolesť vo svojom srdci a tým sa stáva príkladom pre všetky matky. Tie, ktoré musia vo svojom živote počítať aj s bolesťou – keď vidia svoje deti choré, vidia ich zomierať. Dnes oslavujeme tú, ktorá sa v tichej radosti tešila zo vzkriesenia svojho syna. Modlí sa s ľudom uprostred spoločenstva. Naším náboženstvom a vierou, má byť to čo bolo vierou Márie. Ktorá v tichosti prijíma od Boha výzvu stať sa Matkou. Človek musí na seba prijať kríž zodpovednosti a utiahnutosti.

Prosme Máriu, aby sme ako ona, ostali v tichej radosti zo vzkrieseného Krista. Plnili si svoje poslanie vo svojich rodinách a práci, aby cez nás bol oslávený Boh.

Príhovor vl. M. Chautura:

Zatvoriť menu