Veľký Piatok – 29. 03. 2024

Veľký Piatok – 29. 03. 2024

Pripomienka pohrebu Ježiša Krista dnes začala doobeda slávením Kráľovských hodín. V popoludňajších hodinách pokračovala Večierňou s uložením plaščenice. Celej slávnosti predsedal vladyka Milan Chautur, CSsR., so spolubratmi.

Dnes človek rukou siahol na Boha v ľudskom tele. Túto skutočnosť nám pripomína kríž nad Golgotou, ktorý je viditeľný pre celý svet. Vladyka položil, prítomnému ľudu jedinú otázku: „Čo je najväčším krížom a bolesťou dnešných čias?“  Zároveň vo svojej homílii zdôraznil, že za týmto stavom je disharmónia – rozorvanosť ľudského pokolenia. A táto disharmónia sa nazýva hriechom. Ježiš musel obetovať svoj vlastný život, svoje uznanie, svoju česť práve pre urovnanie súladu medzi človekom a Bohom. Jediným liekom na túto rozorvanosť je obeta, ktorú Kristus prináša za celé ľudstvo. S ňou, ale úzko súvisí aj kríž. Veď sám Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Človek, ktorý príjme kríž riskuje výsmech, nepochopenie, samotu. Ale podstatné je, že ak sa za Kristom vyberie s krížom, potrebuje pevne stáť. A touto posilou je jedine Kristus.

Príhovor vl. M. Chautura:

Zatvoriť menu