Monthly Archives: november 2018

45146566665_32fa09f9b3_n.jpg

Pokračovanie osláv o. M. Roška

V pondelok 26. novembra pokračovalo ďakovanie za 90 rokov života redemptoristu otca Michala Roška. Pozvanie na slávnostnú svätú liturgiu prijali metropolita Ján Babjak, vladyka Milan Chautur, spolubratia zo slovenských komunít michalovskej viceprovincie a tiež diecézni kňazi. Hlavným slúžiteľom […]

Čítať ďalej »
45137659365_76645d7505_n.jpg

25.11.2018 – bl. Metod CSsR

Aj v novembri patril 25. deň v mesiaci modlitbám k blahoslavenému redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Keďže tento deň bola nedeľa, program sa začal až poobede o 17:30 modlitbu Molebenu k bl. Metodovi. Počas molebenu boli čítané prosby a poďakovania, ktoré […]

Čítať ďalej »
45324338924_2a450ed332_n.jpg

Prehliadka zborov v Trebišove

Dnes sme sa presvedčili, že úsilie vynaložené pri nácviku spevu nevychádza nazmar. Detičky sa dnes zúčastnili prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Košickej eparchie  bl. M. D. Trčku v Trebišove. A treba povedať, že spievalo […]

Čítať ďalej »
32134565598_ec60abddaf_n.jpg

Ďakovná sv. liturgia za dar života o. Michala Roška CSsR

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa z Božej milosti a dobroty dožil redemptorista o. Michal Roško 90 rokov života. Za tento veľký dar ďakoval otec Michal so spolubratmi a veriacimi v Bazilike ZSD ďakovnou svätou […]

Čítať ďalej »
44787960105_3ff41b4cc7_n.jpg

Fatimská sobota v novembri

Mariánski ctitelia sa stretli na novembrovej fatimskej sobote v bazilike minor v Michalovciach. Túto fatimskú sobotu mali na starosti kňazi z protopresbyterátu Spišská Nová Ves. Katechézu, ktorá nasledovala po modlitbe 3. času mal protopresbyter Jaroslav Štefanko, v ktorej […]

Čítať ďalej »
45704914751_972407b57d_n.jpg

Odpustová slávnosť ASR

Aj tento rok sa členovia Arcibratstva sv. ruženca stretli v bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach, aby slávili svoju odpustovú slávnosť. Odpust sa začal svätým ružencom, ktorý sa pomodlili veriaci v bazilike. Po ruženci o […]

Čítať ďalej »