25. 04. 2024 – bl. Metod CSsR

25. 04. 2024 – bl. Metod CSsR

Obvyklý program ku cti blahoslaveného Metoda začal už v doobedňajších hodinách svätou liturgiou a modlitbami o uzdravenie. V popoludňajších hodinách sa veriaci stretli na spoločnej modlitbe, kde sa prednášali svoje prosby.

            Večernú svätú liturgiu celebroval vladyka Milan Chautur, CSsR. Homíliu predniesol o. Maroš Dupnák CSsR. Zameral na sa v nej na večnosť. Nie preto, aby vyvolal strach, smútok, ale naopak, aby upriamil pozornosť na niečo, čo nám možno v našich životoch uniká. Ako sa naučiť žiť pre večnosť? Žiť pre večnosť = žiť prítomný moment. Lebo večnosť je večná prítomnosť, už teraz. To je kľúč ku kráľovstvu, ktorý zanechali dievčatá, ktoré zahynuli pri nedávnej tragédii. Žili naplno prítomný moment. Nám sa tento ich osud môže zdať smutný. V skutočnosti už tu na zemi žili život radosti a svetla, no teraz môžu letieť. Boh im nič nevzal. Naše duše sú večné, a aj duše spomínaných dievčat môžu žiť inde na lepšom mieste. Učia nás, že sa netreba starať o budúcnosť. Hľadali Božie kráľovstvo ako prvé a naozaj ho našli. Lebo hľadať Božie kráľovstvo je žiť naplno pre Krista, s Kristom a v Kristovi. Aj bl. Metod žil rovnako prítomný moment, žil s Kristom v Kristovi a pre Krista. My sme tu pre večnosť. Prosme bl. Metoda o múdrosť a silu, aby sme dokázali prijať odkaz týchto dievčat a bl. Metoda. Aby sme svojim životom pochopili a svedčili, čo je večnosť a kde a kedy začína.

            Po svätej liturgii bolo prítomným udelené pomazanie olejom bl. Metoda. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal Zbor sv. Jozefa.

Zatvoriť menu