Monthly Archives: apríl 2017

33516168164_fd778d9b3a_n.jpg

Byť blízko teba

29. 4. 2017 sme sa my mladí zo spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej a zástupkyne michalovského spoločenstva zúčastnili duchovnej obnovy v Litmanovej, ktorú organizovala sr. Simeona s o. Marošom. Témou tohto výletu bolo BYŤ BLÍZKO TEBA. […]

Čítať ďalej »
34270449475_a41d27644b_n.jpg

25.04.2017 – bl. Metod CSsR

Program spomienky sa začal tradične modlitbou posvätného ruženca a po nej nasledoval moleben k blaženému Metodovi, pri ktorom boli čítané prosby a poďakovania. Potom o 09.30 nasledovala sv. liturgia, ktorú s dvoma spolubratmi slávil o. […]

Čítať ďalej »
33270116544_96ab1e6104_n.jpg

Nedeľa Paschy

Vo Veľkú a Svätú sobotu sme mali v našej bazilike Jeruzalemskú (tzv. Nadhrobnú) utiereň. Počas tejto modlitby, časť z nej sa modlí nad hrobom Ježiša Krista. Večer o 17.00 bola Veľká večiereň s liturgiou sv. […]

Čítať ďalej »
33289257343_3118016e3f_n.jpg

Veľký Piatok

Bohatstvo sviatočných dní sme začali objavovať a sláviť už vo Veľký a Svätý štvrtok, kedy niektorí naši spolubratia odišli do Košíc na archijerejskú svätú liturgiu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, ktorá sa každoročne koná v […]

Čítať ďalej »
20170320_112432-1-2896x2172.jpg

Svätá Zem

V dňoch 14.3. až 21.3.2017 sa osem členov zboru sv. Jozefa pri Bazilike minor v Michalovciach pod vedením dirigentky MUDr. Márie Gofusovej zúčastnilo púte do Sv. Zeme. Púť bola už od začiatku výnimočná tým, že sme […]

Čítať ďalej »
32998484493_e41143b936_n.jpg

Krížová cesta s VOKINSom

Dňa 2. apríla 2017 sa uskutočnila v Bazilike minor u Redemptoristov v Michalovciach pobožnosť krížovej cesty, ktorú obohatil spevom mládežnícky zbor VOKINS pod vedením Michala Klimu. Pobožnosť viedol otec Maroš. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty nám […]

Čítať ďalej »
33424746690_a38644598f_n.jpg

Fatimská sobota – apríl 2017

Prvého apríla sme v našej bazilike slávili aprílovú fatimskú sobotu. Zodpovedným za túto fatimskú sobotu bol sečovský protopresbyterát, ktorý nie len viedol sv. ruženec pred sv. liturgiou, viedol tretí čas a prednášku, ale spevom detského […]

Čítať ďalej »