Monthly Archives: február 2018

40485296631_0b5f4e8d95_n.jpg

25.02.2018 – bl. Metod CSsR

25 deň vo februári tiež patril spomienke na nášho mučeníka bl. Metoda CSsR. Keďže spomienka pripadla na nedeľu, tak aj liturgický program bol tomu prispôsobený. Dopoludňajší program bol nedeľný, čiže utiereň a tri liturgie. Popoludňajší […]

Čítať ďalej »
40343774461_fba1c0c360_n.jpg

Odpusť nám naše viny…

V dnešnú prvú pôstnu nedeľu sme sa popoludní opäť stretli v kláštore redemptoristov na stretnutí organizovanom pre deti. Aj napriek útočiacej vírusovej chrípke sa nás zišlo v hojnom počte. Deti sa pod vedením o. Maroša […]

Čítať ďalej »
IMG_6626-1931x2896.jpg

Pôstna disciplína

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009. V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej […]

Čítať ďalej »
28301566349_8b71dafe64_n.jpg

Popoludnie s “márnotratným synom”

Dnešné nedeľné popoludnie sme sa síce v menšom počte, ale plní radosti znova stretli v kláštore, kde nás už netrpezlivo očakávali o. Maroš a sestrička Augustína. Deti sa znova troška učili nové piesne, aby sa […]

Čítať ďalej »
40065872991_ec6e9b5d6c_n.jpg

Fatimská sobota – stretnutie zasvätených osôb

Ani vo februári sme nezabudli sláviť fatimskú sobotu, ktorá bola výnimočná tiež tým, že vrámci nej sa uskutočnilo stretnutie zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Liturgický […]

Čítať ďalej »