Oznamy

26 Nedeľa po ZSD

19.11. – 25.11.2018

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní  bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V stredu  budeme sláviť sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Ráno budú sv. liturgie o 6:00 a o 8:00 (CS). Popoludní o 17:30 bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie detí. 

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00. Po nej bude Veľká večiereň. 

V nedeľu (Krista Kráľa – bl. Metoda CSsR): Ráno a bude o 7:00 Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9: 30 (s deťmi) a o 11:00. Popoludní o 17:00 bude moleben k bl. Metodovi CSsR. O 18:00 bude sv. liturgia a po nej modlitba za uzdravenie. Hlavným sláviteľom a kazateľom večernej sv. liturgie bude o. Martin Miňo, kaplán v Michalovciach.

Rada pre mládež Košickej eparchie vás srdečne pozývam na 9. ročník prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie bl. Metoda CSsR. Táto prehliadka sa uskutoční 25. 11. 2018 o 14:00 v MsKS v Tebišove. Prehliadku obohatí svojím vystúpením gospelová skupina ONEZIM. Srdečne pozývame.

Z Božej milosti a dobroty sa 22. 11. 2018 náš spolubrat o. Michal Roško CSsR dožije 90 rokov života. Pri tejto príležitosti chceme Bohu spoločne ďakovať za dar jeho života. Budú dve ďakovné sv. liturgie pri tejto príležitostí. Prvá sv. liturgia bude vo štvrtok 22. 11. 2018  o 18:00 a druhá bude v pondelok 26. novembra 2018 o 10:00 našej bazilike. Pozvanie na slávnosť v pondelok 26. 11. 2018 o 10:00 prijali aj arcibiskup Ján Babjak SJ a vladyka Milan Chautur CSsR. Na slávnostnú svätú liturgiu srdečne pozývame aj Vás.

V bazilike vzadu za lavicami si môžete zakúpiť stolový  a tiež nástenný kalendár na rok 2019.

Oznamujeme, že sviečkové ružencové pochody za stiahnutie podpisu Slovenskej republiky spod Istambulského dohovoru v našom meste pokračujú každý piatok, po skončení večernej sv. omše od rímskokatolíckeho chrámu Narodenia Panny Márie k Okresnému úradu.