Oznamy

Nedeľa o Samaritánke

20. 05. – 26. 05. 2019

V pondelok bude ráno sv. liturgie o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben k Presvätej Bohorodičke a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok bude ráno sv. liturgie o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben k Presvätej Bohorodičke a o 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu bude ráno sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novena k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok bude ráno sv. liturgie o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben k Presvätej Bohorodičke a o 18:00 bude sv. liturgia.

V piatok bude ráno sv. liturgie o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben k Presvätej Bohorodičke a o 18:00 bude sv. liturgia.

V sobotu bude si pripomíname bl. Metoda. O 9:00 bude Moleben k bl. Metodovi. O 9:30 bude sv. liturgia a po nej modlitba o uzdravenie. Večer o 17:00 bude Moleben k bl. Metodovi. O 18:00 bude sv. liturgia a po nej modlitba o uzdravenie. Hlavným sláviteľom a kazateľom večernej sv. liturgie bude o. Vladimír Geletka, farár v Novosade.

V nedeľu (o slepom) Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (s deťmi), o 11:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

Gr. kat. farnosť Michalovce srdečne pozýva na tretí farský Juniáles, ktorý bude 01. 06. 2019 so začiatkom o 18:30 v reštaurácii DÚHA. Záujemcovia sa môžu hlásiť u o. Martina Miňa najneskôr do 26. 05. 2019. Viac informácii na plagáte.