Oznamy

Nedeľa o Samaritánke

16. 05. – 22. 05. 2022

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude Akatist k MUP, o 18:00 sv. liturgia a po nej bude Moleben k sv. Gerardovi s požehnaním šatkou sv. Gerarda.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude Akatist k MUP a o 18:00 sv. liturgia.

V stredu ráno bude sv. liturgia o 6:00. O 17:30 bude novéna k MUP a po nej bude sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude Akatist k MUP a o 18:00 sv. liturgia.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude Akatist k MUP a o 18:00 sv. liturgia.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej bude Veľká večiereň.

V nedeľu (o slepom): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (rodiny s deťmi) a o 11:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok môžete darovať 2% zo svojich daní pre našu Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa ako tiež aj 2 % pre Zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobí pri našej bazilike.. Tlačivá môžete nájsť v bazilike za lavicami.