Oznamy

Nedeľa 17. po ZSD

03. 10. – 09. 10. 2022

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novéna k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00.Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Večer začíname odpustovú slávnosť Arcibratstva sv. ruženca. O 16:30 bude sv. ruženec, o 17:00 bude Veľká večiereň s lítiou. O 18:00 bude Archijerejská sv. liturgia, ktorej hlavným služiteľom bude vl. Milan Chautur. Po skončení sv. liturgie bude Panychída za zosnulých členov ASR.

V nedeľu (18. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgia bude o 8:00 (CS), o 9:30 bude sv. ruženec. O 10:00 bude Archijerejská sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bude vl. Cyril Vasiľ. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

Od utorka máme v našej reholi nového generálneho predstaveného. Je ním o. Rogerio Gomes z provincie Sao Paulo v Brazílii. Prosíme o modlitbu za neho, ako aj celé nové vedenie našej kongregácie.

Úpravy pre slávanie sv. liturgie:

  1. Berú sa všetky tri antifóny, s troma veršami a ekténiou.
  2. Svätý Bože (3x)… sa spieva s dodatkom: Sláva Otcu… Svätý Nesmrteľný … Svätý Bože…
  3. Prokimen sa berie následovne: Prokimen – verš – prokimen, potom čtec alebo kantor: prvá polovica prokimenu a ľud dospieva druhú polovicu prokimenu.