Oznamy

Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu

08. 03.  – 14. 03. 2021

V pondelok bude o 17:30 Veľkopôstny moleben a o 18:00 sv. liturgia.

V utorok bude o 17:30 Veľkopôstny moleben a o 18:00 sv. liturgia.

V stredu večer o 17:30 bude novéna k MUPo 18:00 bude liturgia VPD.

Vo štvrtok bude o 17:30 Veľkopôstny moleben a o 18:00 sv. liturgia.

V piatok bude o 17:20 krížová cestao 18:00 liturgia VPD.

V sobotu máme 4. zádušnú sobotu. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej bude Panychída + hramoty.

V nedeľu (4. Veľkého pôstu): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS) a o 9:30 (rodiny s deťmi). Večer bude o 17:00 Večiereň.

Celý tento program z našej baziliky môžete sledovať online vďaka TV Logos.

Hramoty v našej bazilike budú na štvrtú zádušnú sobotu. Zosnulých zo svojich rodín môžete nahlásiť pomocou emailu bazilika.minor@grkatke.sk, alebo smskou na t. č.: 0902 275 145. Prosíme, uvádzajte iba priezviská rodín, nie krstné mená.

Keďže aj naďalej platí zákaz vychádzania, svätenú vodu bude možné si zobrať domov po skončení opatrení.

Rok 2021 je pre redemptoristickú rodinu veľmi vzácny. Totižto v tomto roku slávime 100 rokov od príchodu prvých redemptoristov na Slovensko. Pri tejto príležitosti vám chceme poďakovať za vašu priazeň a podporu. Zároveň vás chceme požiadať o pomoc a modlitbu za nové kňazské a rehoľné povolania do našej Michalovskej viceprovincie. Pomôckou k tejto modlitbe môžu byť aj obrázky s modlitbou za povolania, ktoré boli pri tejto príležitosti vytlačené. Ponúkame tiež nástenný kalendár vo formáte A2, ktorý je tento rok urobený s tematikou 100 výročia príchodu redemptoristov na Slovensko.