Oznamy

23. nedeľa po ZSD

18. 11. – 24. 11. 2019

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude moleben pred Narodením Pána a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude moleben pred Narodením Pánao 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novena k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok pripadá sviatok Vstup Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie vždy Panny, do chrámu. Sv. liturgie budú ráno o 6:00, o 8:00. Večer o 17:30 bude Moleben pred Narodením Pána. O 18:00 bude sv. liturgia a po nej bude požehnanie detí.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00.Večer o 17:30 bude moleben pred Narodením Pána a o 18:00 bude sv. liturgia.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (Krista Kráľa): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00, o 9:30o 11:00. Večerná sv. liturgia bude o 18:00.

Na budúcu nedeľu bude v Trebišove 10. ročník prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie bl. M. D. Trčku, na ktorý srdečne pozývame. Začiatok je o 14:00 MsKS. Vstup je voľný.

Od 18. do 24. novembra bude prebiehať týždeň cirkvi pre mládež. Zahrnime teda počas týchto dní intenzívnejšie mladých do našich modlitieb.

Členov spolku sv. Cyrila a Metoda prosíme aby si v sakristii vyzdvihli podielovú knihu a zaplatili členské 5 €.

Vzadu za lavicami je tiež možnosť zakúpiť si stolový kalendár s nášho vydavateľstva, nástenný kalendár, nové číslo Misionára, brožúrku Christos raždajetsja a iné publikácie.

Chceme vás pozvať na púť do Sv. Zeme, ktorá je plánovaná v dňoch 23. – 30. septembra 2020. Sprievodcom bude o. Miroslav Labač. Cena tejto púte je 670 €. Zálohu 335 € je potrebné zaplatiť pri prihlásení. Záujemcovia nech sa hlásia u o. Metoda, alebo u o. Maroša do 15. decembra 2019. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke.

V nasledujúcom roku 2020 slávi naša Košická eparchia jubileum 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony Božej matky. Celé jubileum sa bude sústreďovať okolo dvoch hlavných udalostí: Prvou z nich bude eparchiálna púť do Ríma s ikonou Klokočovskej Bohorodičky na sviatok sv. Petra a Pavla t.j. 29.6.2020. V tento deň Svätý Otec František si uctí našu Ikonu, počas sv. omše v bazilike sv. Petra. Pri tejto príležitosti posvätí aj nové koruny pre našu ikonu, ktoré potom slávnostne nanovo budú vložené do obrazu počas korunovácie na odpustovej slávnosti v Klokočove , ktorou vyvrcholí tento jubilejný rok. Chceme Vás preto pekne poprosiť, aby sme v čo najväčšom počte sprevádzali Božiu matku a našu Ochrankyňu do Ríma. Je možné putovať skupinovo autobusmi z našich farnosti, leteckým špeciálom z Košíc, alebo individuálne. Na hlavnú sv. omšu s pápežom v bazilike sv. Petra v pondelok 29.6.2020 bude obmedzený počet bezplatných vstupeniek. Bolo objednaných dostatočné množstvo bezplatných vstupeniek avšak, ak bude tento počet znížený, alebo nedostačujúci, pri rozdeľovaní vstupeniek sa bude zohľadňovať skorší dátum prihlásenia pútnikov. Prihlásiť sa a zaplatiť zálohu 100 € (resp. 200 € za leteckú púť), môžete na svojom, alebo hociktorom Gréckokatolíckom farskom úrade Košickej eparchie čo najskôr, najneskôr však do 31.12.2019. K prihlasovaniu potrebujete platný cestovný doklad (občiansky preukaz, alebo cestovný pas). Podrobnejšie informácie ohľadom púti nájdete na nástenke a na webovej stránke www.klokocov-rim2020.estranky.sk.