Oznamy

Nedeľa o márnotratnom synovi

06. 02. – 12. 02. 2023

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novéna k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu bude 1. zádušná sobota a tiež v tento deň si pripomenieme svetový deň chorých. Z toho dôvodu sv. liturgia ráno bude o 9:30 a po jej skončení budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Od 9:00 budeme k dispozícii vyslúžiť tiež sviatosť zmierenia. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej bude Panychída + hramoty.

V nedeľu (mäsopôstna): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (rodiny s deťmi), o 11:00 a večer o 18:00.

Pozývame deti na nácvik spevu v nedeľu po skončení sv. liturgie pre rodiny s deťmi (cca o 10.30) u nás v kláštore.

Informujeme, že v sakristii si môžete zakúpiť modlitebnú knihu „Hore srdcia“. Cena je 8 €.

Za lavicami nájdete ešte posledné kusy kalendárov (nástenný, stolový, knižný), ktoré sú k dispozícii.

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok môžete darovať 2% zo svojich daní pre našu Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa. Tlačivá môžete nájsť vzadu za lavicami.

Rada pre mládež Košickej eparchie ponúka (nielen) mladým už 3. ročník spoločného prežívania blížiaceho sa pôstneho obdobia skrze aktivitu Návrat 40. Návrat 40 ponúka mladým konkrétny modlitbový plán na celé pôstne obdobie, záväzky k askéze, spoločenstvo 5 – 7 členných skupín zvlášť mužov a zvlášť žien a príbehy svätosti biblických postáv. Prihlásiť sa môžu (nielen) mladí od 14 rokov na www.aetos.sk, kde nájdu aj bližšie informácie.