Oznamy

Mäsopôstna nedeľa

17. 02. – 23. 02. 2020

V pondelok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude moleben k Bohorodičke Klokočovskej a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude moleben k Bohorodičke Klokočovskej a o 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude novena k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia. 

Vo štvrtok bude sv. liturgia ráno o 6:00.  Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok  bude sv. liturgia ráno o 6:00.Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej bude Veľká večiereň. V tento deň slávime Katedru sv. Petra.

V nedeľu (o syropôstna): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00, o 9:30o 11:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka veriacich z farností Michaľany na pomoc pri výstavbe Pastoračného centra s ubytovaním pre kňaza v Michaľanoch. Toto centrum má s požehnaním vladyku Milana Chautura a Božou pomocou slúžiť aj ako miesto stretávania detí a mládeže i dospelých z okolitých obcí. Kurátori budú stáť pri východe z baziliky po všetkých sv. liturgiách a budú zbierať na tento úmysel.

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok je možné darovať 2% z daní našej viceprovincii redemptoristov alebo občianskemu združeniu Hlahol (zbor sv. Jozefa). Tlačivá môžete nájsť vzadu za lavicami.