Oznamy

14. nedeľa po ZSD

16. 09. – 22. 09. 2019

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu  ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novena k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Večiereň NEBUDE.

V nedeľu (14 po ZSD): Utiereň NEBUDE. Sv. liturgie dopoludnia budú o 8:00, o 9:30 a o 11:00. Večerná sv. liturgia bude o 18:00.

Dnešný zvonček, ktorý sa vyzbieral počas sv. liturgii pôjde na podporný fond bohoslovcov.

Pripomíname, že Rada pre mládež Košickej epachie pozýva všetkých mladých zúčastniť sa Národného pochodu za život ako spoločenstvo mladých Košickej eparchie. Tí mladí, ktorí majú záujem ísť spoločným autobusom a zúčastniť sa už sobotného programu, sa môžu prihlásiť cez elektronický formulár, ktorý nájdete na stránke www.aetos.sk, alebo na facebookovej stránke Rady pre mládež. Predpokladaná cena za autobus a ubytovanie (sú potrebné karimatka a spacák) je už iba 5 eur. 

V sobotu 28. 9. pozývame všetku mládež na prvý AMEN v tomto novom šk. roku, tentokrát do Dúbravky. Toto stretnutie mládeže michalovského protopresbyterátu začne o 15. hod. modlitbou Molebenu za mladých s krátkym slovkom v chráme a pokračovať bude zábavou na ihrisku vedľa cerkvi, kde bude možnosť zahrať si futbal, volejbal, zasúťažiť si a zatancovať. Pre všetkých je prichystané malé občerstvenie. Informácie sú aj na plagáte.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať títo snúbenci:

Tomáš Sčerbák a Miriama Kočanová. Ohlasujú sa po druhý krát.