Oznamy

:5. nedeľa po ZSD

15. 07. – 21. 07. 2019

V pondelok ráno bude sv. liturgie o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgie o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00 .

V stredu bude ráno sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novena k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia. V tento deň si pripomíname bl. hieromučeníka Pavla Gojdiča, prešovského biskupa.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgie o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgie o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej Veľká večiereň. V tento deň si pripomíname svätého a slávneho proroka Eliáša.

V nedeľu (6. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú ráno o 8:00, o 9:30. Večer bude sv. liturgia o 18:00.  Počas letných prázdnin sv. liturgia o 11.00 NEBUDE. Po sv. liturgii o 9:30 posvätíme vozidlá.