Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu.

19. 02. – 25. 02. 2024

V pondelok o 12:00 bude šiesty čas. Večer o 17:30 bude Veľkopôstny moleben. O 18:00 bude liturgia VPD.

V utorok o 12:00 bude šiesty čas. Večer o 17:30 bude Veľkopôstny moleben. O 18:00  bude liturgia VPD.

V stredu o 12:00 bude šiesty čas. Večer o 17:30 bude Novéna k MUP. O 18:00 bude liturgia VPD.

Vo štvrtok o 12:00 bude šiesty čas. Večer o 17:30 bude Veľkopôstny moleben. O 18:00  bude liturgia VPD

V piatok o 12:00 bude šiesty čas.  Večer o 17:20 bude krížová cesta – muži. O 18:00 bude liturgia VPD. Po večernej sv. liturgii bude v kláštore stretnutie pre mládež.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej bude Veľká večiereň.

V nedeľu (2. pôstna): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (rodiny s deťmi) a o 11:00. Večer o 17:20 bude Moleben k bl. Metodovi. O 18:00 bude sv. liturgia a po nej bude Modlitba o uzdravenie.

V našom vydavateľstve Misionár vyšla nová publikácia pod názvom Štyridsiatnica s bl. Metodom. Jej autorom je náš o. Atanáz Mandzák. Túto publikáciu si môžete zakúpiť v bazilike za lavicami, alebo priamo v našom vydavateľstve.

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok môžete darovať 2% zo svojich daní pre našu Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa alebo Občianskemu združeniu „Hlahol“ (zbor sv. Jozefa). Tlačivá môžete nájsť vzadu za lavicami.

Zatvoriť menu