Oznamy

17 Nedeľa po ZSD

17.09. – 23.09.2018

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní  bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní  bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu  ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:30 bude novéna k MUP a o 18:00 búde sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia  o 6:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní pozývame na večernú sv. liturgiu o 18:00, po ktorej bude spoločná adorácia, ktorú povedú rodiny.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00 a po nej bude Veľká večiereň.

V nedeľu (18 po ZSD): Ráno bude o 7:00 Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (s deťmi) a o 11:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Lajčák a Biana Timková. Ohlasujú sa po prvý krát.

Oznamujeme, že sviečkové ružencové pochody za stiahnutie podpisu Slovenskej republiky spod Istambulského dohovoru v našom meste pokračujú každý piatok, po skončení večernej sv. omše od rímskokatolíckeho chrámu Narodenia Panny Márie k Okresnému úradu.