Oznamy

3. Nedeľa po ZSD

14. 06.  – 20. 06. 2021

Od pondelka 07.06.2021 v našom okrese dochádza k ďalšiemu uvoľneniu protiepidemiologických opatrení. V interiéri je povolených 50% miest kapacity na sedenie a tiež už nie je povinnosť nosiť v interiéri respirátor. Postačí rúško. Samozrejme aj naďalej je potrebné pri vstupe dezinfikovať si ruky. Z toho dôvodu na najbližší čas, pokiaľ sa opäť nesprísnia opatrenia, nebude potrebné na sv. liturgiu v nedeľu a vo sviatok mať lístok, alebo sa hlásiť cez formulár.

V pondelok bude sv. liturgia ráno o 6:00. O 17.30 bude Moleben k Božskému Srdcu o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok bude sv. liturgia ráno o 6:00. O 17.30 bude Moleben k Božskému Srdcu o 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu bude sv. liturgia ráno o 6:00, večer bude o 17:30 novéna k MUPo 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok bude sv. liturgia ráno o 6:00. O 17.30 bude Moleben k Božskému Srdcu o 18:00 bude sv. liturgia.

V piatok bude sv. liturgia ráno o 6:00. O 17.30 bude Moleben k Božskému Srdcu o 18:00 bude sv. liturgia.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej bude Veľká večiereň.

V nedeľu (3. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (rodiny s deťmi) a o 11:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Sv. liturgia o 12:30 NEBUDE.

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetkých mladých na Letné stretnutie mládeže CAMP eparchie 2021. Všetky potrebné informácie a spôsob prihlásenia nájdete na plagáte a na www.aetos.sk.

Za lavicami si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Misionár, Milujte sa, Slovo, Akatist k sv. Jozefovi a iné publikácie. Nájdete tam tiež zopár starých čísel časopisu Slovo a nástenný kalendár. Tie si môžete rozobrať.

Celý tento program z našej baziliky môžete sledovať online vďaka TV Logos.

V čase nemožnosti slúženia verejných bohoslužieb sa snažíme využiť čas na rozšírenie a zrekonštruovanie sociálnych zariadení a tzv. multifunkčnej miestnosti, ktorá má slúžiť na spoločné stretnutia. Rekonštruujeme tiež niekoľko izieb na poschodí a priestorov viceprovinciálatu. Na túto opravu sme sa chystali dlhé roky, ale aj napriek tomu potrebujeme vašu pomoc. Prispieť na opravu budovy môžete na č. ú.: SK42 0900 0000 0000 9102 2204.

Keďže rekonštrukcia priestorov kláštora (medzi inými aj sociálnych zariadení – toaliet) ešte nie je dokončená, informujeme, že zatiaľ nie sú k dispozícii tieto sociálne zariadenia – toalety.

Rok 2021 je pre redemptoristickú rodinu veľmi vzácny. Totižto v tomto roku slávime 100 rokov od príchodu prvých redemptoristov na Slovensko. Pri tejto príležitosti vám chceme poďakovať za vašu priazeň a podporu. Zároveň vás chceme požiadať o pomoc a modlitbu za nové kňazské a rehoľné povolania do našej Michalovskej viceprovincie. Pomôckou k tejto modlitbe môžu byť aj obrázky s modlitbou za povolania, ktoré boli pri tejto príležitosti vytlačené. Ponúkame tiež nástenný kalendár vo formáte A2, ktorý je tento rok urobený s tematikou 100 výročia príchodu redemptoristov na Slovensko.