Oznamy

Nedeľa Krista Kráľa

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

22. 11.  – 28. 11. 2021

Naďalej zostávame v čiernej farbe (čiže 3. stupni ohrozenia) – podmienky sa však sprísňujú.

  • V našej bazilike fungujeme v režime OP a riadime sa covid automatom podľa KBS
  • V interiéri môže byť maximálne 50 osôb
  • V interiéri je potrebné nosiť respirátor
  • Na lístočky doneste napísané vaše meno, priezvisko a tel. kontakt a pri vstupe do baziliky tento lístok prosím vhoďte do košíka, ktorý je vzadu za lavicami.

Keďže narastá počet infikovaných, Vladyka Cyril preto udelil s platnosťou od 7.11.2021 dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách pre veriacich našej eparchie, ktorí sa nachádzajú na území tzv. čiernych okresov. Pripomíname však tiež, že veriaci, ktorý sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v chráme, je naďalej povinný iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok (osobná alebo rodinná modlitba, sledovanie prenosu bohoslužieb v mediach a pod.).

V pondelok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben pred Narodením Pánao 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben pred Narodením Pána a o 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude o 17:30 novéna k MUPo 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok pripadá 25 v mesiaci november. O 9:00 bude Moleben k bl. Metodovi. O 9:30 bude sv. liturgia a po nej Modlitba o uzdravenie. Večer o 17:00 bude Moleben k bl. Metodovi. O 18:00 bude sv. liturgia a po nej Modlitba o uzdravenie.

V piatok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben pred Narodením Pána a o 18:00 bude sv. liturgia.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00. Večer o 17:30 bude Moleben pred Narodením Pána o 18:00 sv. liturgia. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (27. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), 9:30 (rodiny s deťmi), o 11:00, o 12:30 a večer o 18:00. Pred večernou sv. liturgiou o 17:30 bude Moleben pred Narodením Pána.

Prosíme členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si sakristii vyzdvihli kalendár a zaplatili členské.

Za lavicami v bazilike si môžete zakúpiť ikony MUP a bl. Metoda, stolový kalendár na rod 2022, knižný kalendár zo Spolku sv. Cyrila a Metoda, časopisy – Misionár, Slovo, Milujte sa a iné publikácie.

Niekoľko pripomenutí spojených so sv. prijímaním:

  1. Dieťa, ktoré nebolo na prvú sv. spoveď (prvé sv. prijímanie), pristupuje k sv. prijímaniu v sprievode rodiča, po prípade starého rodiča.
  2. Osoba, ktorá pristupuje k sv. prijímaniu jemne zakloní hlavu dozadu a primerane otvorí ústa. Nič viac nie je potrebné robiť – ani ísť do pokľaku, ani vyplaziť jazyk…. len dostatočne otvoriť ústa.
  3. Pred pristúpením k sv. prijímaniu si prosím odložte rúško, okuliare – použité ako čelenku, po prípade klobúk tak, aby ste ich pri samotnom prijímaní nemuseli chytať a tak nechtiac udrieť do kalicha.

Ešte stále sa nám nepodarilo ukončiť rekonštrukciu sociálnych zariadení a tzv. multifunkčnej miestnosti, ktorá má slúžiť na spoločné stretnutia, za čo sa veľmi ospravedlňujeme. Dôvodom sú dlhé čakacie doby na materiál potrebný na dokončenie. Ak by ste nám chceli pomôcť finančne, môžete tak urobiť na č. ú.: SK42 0900 0000 0000 9102 2204. Vopred Pán Boh zaplať.

Keďže rekonštrukcia priestorov kláštora (medzi inými aj sociálnych zariadení – toaliet) ešte nie je dokončená, informujeme, že zatiaľ nie sú k dispozícii tieto sociálne zariadenia – toalety.