Oznamy

Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu

18. 03. – 24. 03. 2019

V pondelok bude sv. liturgie ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude Veľkopôstny moleben a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok bude sv. liturgie ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude Moleben k sv. Jozefovi a o 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu bude ráno o 7:00 Utiereň. O 17:30 bude novena k MUP a po nej liturgia VPD.

Vo štvrtok bude sv. liturgie ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude Veľkopôstny moleben a o 18:00 bude sv. liturgia.

V piatok ráno bude o 7:00 Utiereň. Večer o 17:20 bude krížová cesta, ktorú povedú ženy. O 18:00 bude liturgia VPD. Počas večernej liturgie VPD budeme pokračovať v – Pôstnej ceste návratu – v pôstnom zamyslení na tému: Božia láska a kríž.

V sobotu bude sv. liturgia o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná) Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00, o 9:30, o 11:00 a večer o 18:00. Po liturgii bude Veľká večiereň.

V mene vladyku Milana pozýva Rada pre mládež Košickej eprachie všetkých mladých na Kvetný víkend 2019. Uskutoční sa v dňoch 12. – 14. apríla 2019 v Sobranciach. Prihlásiť sa naň môžu mladí vo veku 14 a viac rokov prostredníctvom formulára, ktorý nájdu na stránke www.aetos.sk. Tu nájdete aj bližšie informácie. Cena víkendu je 18 eur, pre súrodencov 14 eur. Na stránke nájdete aj spôsob ako podporiť Kvetný víkend 10 eurami.

V bazilike vzadu za lavicami si môžete zakúpiť brožúrku „Moja modlitba“, ktorú budeme používať počas liturgii VPD. Môžete si tam zakúpiť aj brožúrku „Christos voskrese”, nové číslo Misionára a ďalšie publikácie.

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok je možné darovať 2% z daní našej viceprovincii redemptoristov. Tlačivá môžete nájsť v bazilike vzadu za lavicami.