Oznamy

18. Nedeľa po ZSD

27. 09.  – 03. 10. 2021

Naďalej zostávame v oranžovej farbe (čiže v stupni ostražitosti) takže naďalej zostávame v režime OTP a riadime sa covid automatom podľa KBS.

V pondelok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude o 17:30 novéna k MUPo 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V piatok budeme sláviť sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov). Sv. liturgie budú ráno o 6:00 a o 8:00.Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň. Je to tiež Fatimská sobota (Klokočov).

V nedeľu (19. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgia bude o 8:00 (CS), o 9:30 (rodiny s deťmi), o 11:00 a večer o 18:00. V tento deň budeme sláviť po prvý krát Pamiatku zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. V Klokočove bude o 10:30 archijerejská sv. liturgia, kazateľ: vladyka Milan Stipić, eparchiálny biskup z Križevci (Chorvátsko). Túto sv. liturgiu bude možné sledovať v priamom prenose na TV Zemplín a TV Logos.

Za lavicami v bazilike si môžete zakúpiť stolový kalendár na rod 2022, časopisy – Misionár, Slovo, Milujte sa a iné publikácie.

Už dnes informujem a zároveň srdečné pozývame členov ASR (a nie len) na odpustovú slávnosť ASR, ktorá bude v našej bazilike 09. – 10. októbra 2021.

Informujeme tiež, že intenčná kniha s úmyslami na rok 2021 je už zapísaná. Čiže do konca roka 2021 už nie sú voľné termíny. Stále však je možné dať na tzv. neterminované sv. liturgie. To znamená, že nevieme vám povedať presný termín (dátum) sv. liturgie, ale s istotou vám zaručíme, že váš úmysel v najbližšom voľnom termíne odslúžime.

Niekoľko pripomenutí spojených so sv. prijímaním:

  1. Dieťa, ktoré nebolo na prvú sv. spoveď (prvé sv. prijímanie), pristupuje k sv. prijímaniu v sprievode rodiča, po prípade starého rodiča.
  2. Osoba, ktorá pristupuje k sv. prijímaniu jemne zakloní hlavu dozadu a primerane otvorí ústa. Nič viac nie je potrebné robiť – ani ísť do pokľaku, ani vyplaziť jazyk…. len dostatočne otvoriť ústa.
  3. Pred pristúpením k sv. prijímaniu si prosím odložte rúško, okuliare – použité ako čelenku, po prípade klobúk tak, aby ste ich pri samotnom prijímaní nemuseli chytať a tak nechtiac udrieť do kalicha.

Ešte stále sa nám nepodarilo ukončiť rekonštrukciu sociálnych zariadení a tzv. multifunkčnej miestnosti, ktorá má slúžiť na spoločné stretnutia, za čo sa veľmi ospravedlňujeme. Dôvodom sú dlhé čakacie doby na materiál potrebný na dokončenie. Ak by ste nám chceli pomôcť finančne, môžete tak urobiť na č. ú.: SK42 0900 0000 0000 9102 2204. Vopred Pán Boh zaplať.

Keďže rekonštrukcia priestorov kláštora (medzi inými aj sociálnych zariadení – toaliet) ešte nie je dokončená, informujeme, že zatiaľ nie sú k dispozícii tieto sociálne zariadenia – toalety.