Oznamy

Nedeľa po Bohozjavení

14. 01. – 20. 01. 2019

V pondelok bude sv. liturgie ráno o 6:00 a večer o 18:00.

V utorok bude sv. liturgia iba večer o 18:00.

V stredu bude sv. liturgia iba večer o 18:00.

Vo štvrtok bude sv. liturgia iba večer o 18:00.

V piatok bude sv. liturgia iba večer o 18:00.  Po večernej sv. liturgii bude spoločná modlitba, ktorú povedú rodiny a na ktorú srdečne pozývame.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00 a večer o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (35 po ZSD) Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00, o 9:30 a o 11:00. Večer sv. liturgia bude o 18:00.

Od 18. – 25. januára 2019 sa bude konať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Motto tohto týždňa znie: ,,Len o spravodlivosť sa budeš usilovať'” (Dt 16, 18-20). V rámci tohto týždňa pozývame na spoločnú ekumenickú bohoslužbu, ktorá bude v nedeľu 20.01.2019 v reformovanom kresťanskom kostole v Michalovciach (pri OC Zemplín). Začiatok je o 15:00. Kázať bude pastor Štefan Handzok z Apoštolskej cirkvi.

Dnešným večerom v našej viceprovincii redemptoristov začína viceprovinciálna kapitula. Prosíme vás o modlitbu, aby sme vedeli urobiť rozhodnutia, ktoré nám pomôžu plniť Božiu vôľu.

Oznamujeme, že sviečkové ružencové pochody za stiahnutie podpisu Slovenskej republiky spod Istambulského dohovoru v našom meste pokračujú každý piatok, po skončení večernej sv. omše od rímskokatolíckeho chrámu Narodenia Panny Márie k Okresnému úradu.