Oznamy

5. Nedeľa po ZSD – sv. Cyril a Metod

06. 07. – 12. 07. 2020

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer o 17:30 bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude  sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Večer bude  sv. liturgia o 18:00.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00 a po nej Veľká večiereň.

V nedeľu – (6. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú dopoludnia o 8:00 (CS) a o 9:30 (rodiny s deťmi). Večerná sv. liturgia bude o 18:00.

Najbližší víkend bude v našej bazilike slávnosť prvej sv. spovede z našej farnosti v Michalovciach. Z toho dôvodu bude sv. liturgia v sobotu o 11.00 pre prvú skupinu a v nedeľu bude sv. liturgia o 11.00 pre druhú skupinu detí. Tieto liturgie sú vyhradené pre rodiny a príbuzných detí, ktoré pristúpia k prvej sv. spovedi. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam, ktorý nám bol zaslaný z eparchie: Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok je možné darovať 2% z daní našej viceprovincii redemptoristov alebo občianskemu združeniu Hlahol (zbor sv. Jozefa). Tlačivá môžete nájsť vzadu za lavicami.