Oznamy

Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu

30. 03. – 05. 04. 2020

V pondelok ráno bude o 7:00 Utiereň. Večer o 17:30 bude Veľkopôstný moleben a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok ráno bude o 7:00 Utiereň. Večer o 17:30 bude Moleben k sv. Jozefovi + moleben mladých. O 18:00 bude sv. liturgia. O 20:30 bude Večerná kaplnka.

V stredu ráno bude o 7:00 Utiereň. Večer o 17:30 novéna k MUP a O 18:00 bude liturgia VPD.

Vo štvrtok ráno bude o 7:00 Utiereň. Večer o 17:30 bude Veľkopôstný moleben a o 18:00 bude sv. liturgia. O 20:30 bude Večerná kaplnka.

V piatok ráno bude o 7:00 Utiereň. Večer o 17:20 bude krížová cesta. O 18:00 bude liturgia VPD, ktorú bude sláviť vl. Milan Chautur CSsR.

V sobotu (Fatimská – Lazarová) o 8:30 bude sv. ruženec. O 9:00 bude tretí čas a o 9:30 bude sv. liturgia, ktorej hlavným sláviteľom bude vl. Milan Chautur CSsR. Večer bude o 18:00 sv. liturgia a po nej Veľká večiereň.

V nedeľu (Kvetná): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS) a o 9:30 (pre deti). Pri oboch liturgiách posvätíme bahniatka s úmyslom posvätiť aj tie, ktoré máte doma. Večer o 18:00 bude Večiereň s poklonami.

Všetky tieto slávenia z našej baziliky môžete sledovať naživo na www.logos.tv.

„Mládenec, hovorím ti, vstaň.“ Toto je motto tohto ročného Kvetného víkendu. Keďže nie je možné prežiť Kvetný víkend formou, akou bol plánovaný, pozývame všetkých mladých prežiť tohtoročný Kvetný víkend trocha inak, prostredníctvom online vstupov. Všetky vstupy budú vysielané cez youtube kanál Rady pre mládež Košickej eparchie a na facebookovej stránke, kde nájdete aj eventy na jednotlivé vstupy.

Ako dobré viete, všetky obrady sa v tomto čase pandémie konajú za zatvorenými dverami chrámu. Podľa rozhodnutie KBS takáto forma slávenia bude pokračovať až do odvolania. Avšak na Kvetnú nedeľu (čiže budúcu) po liturgii cca o 10:30 (do 11:00) bude možné (pre tých, ktorí chcú) pristúpiť k Eucharistii za dodržania prísnych hygienických podmienok.

  1. Najsvätejšia Eucharistia sa bude rozdávať iba dospelým ľuďom lyžičkou na ľavú ruku pod spôsobom chleba.
  2. Pred prijatím Eucharistie si veriaci musia dezinfikovať ruky.
  3. Kňaz s Eucharistiou príde do predsiene chrámu (babinca), kde budú veriaci pristupovať po jednom k Eucharistii.
  4. Za žiadnych okolnosti sa veriaci pred chrámom nesmú zhromažďovať v skupinách. Je potrebné medzi sebou dodržiavať dostatočnú vzdialenosť.
  5. Organizáciu zabezpečí človek k tomu poverený.

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď)

Žiaľ, nie je možné vysluhovať sviatosť zmierenia obvyklým spôsobom ako tomu bolo do teraz. Avšak máme možnosť obsiahnuť odpustenie hriechov spôsobom, o ktorom nás informuje katechizmus katolíckej cirkvi v článku 1452, ktorý hovorí: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá” (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Využime teraz túto možnosť. Ak by mal niekto nutnú potrebu pristúpiť k sviatosti zmierenia môžem o ňu požiadať individuálne na telefónnom čísle: 0902 275 145

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok je možné darovať 2% z daní našej viceprovincii redemptoristov alebo občianskemu združeniu Hlahol (zbor sv. Jozefa). Tlačivá môžete nájsť vzadu za lavicami.