16. Nedeľa po ZSD

18. 09. – 24. 09. 2023

V pondelok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V stredu bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer o 17:30 bude novéna k MUP o 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok bude sv. liturgia ráno o 6:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00. Večer bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (17. po ZSD): Ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (rodiny s deťmi), o 11:00 a večer o 18:00.

Ohlášky: Sviatosť manželstvá chcú prijať: Dušan Danko, gr. kat. bývajúci v Bežovciach a Lucia Šimková, gr. kat. bývajúca v Michalovciach. Ohlasujú sa po prvý krát.

Za lavicami si môžete zakúpiť nove číslo časopisu Misionár, Slovo, Akatist ku Klokočovskej ikone a tiež stolový kalendár na rok 2024 z nášho vydavateľstva Misionár.

Zatvoriť menu