Sviatky Bohozjavenia Pána

Každoročne, 6. januára slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Veriaci v chráme vyspevujú tropár: „Pri Tvojom krste v Jordáne, zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica,…

Čítať ďalej
Zatvoriť menu