Odpustová slávnosť ASR – nedeľa

Tento článok bol publikovaný v .