25. 01. 2024 – bl. Metod CSsR

25. 01. 2024 – bl. Metod CSsR

Januárová spomienka ku cti blahoslaveného Metoda Dominika, CSsR. začala tak ako zvyčajne, molebenom k cti blahoslaveného Metoda a prednášaním prosieb veriacich. Svätej liturgii predseda a slovo pre prítomných v bazilike, ako aj všetkým prítomným pri televíznych obrazovkách predniesol o. Atanáz Daniel Mandzák, CSsR.

Vo svojej homílii zdôraznil: „Príprava na pôstne obdobie začína teraz, slávením svätých liturgií už v tomto období. Dnešné slovo hovorí, že máme byť pripravení na príchod Ježiša. Keď si spätne uvedomíme, v januári bol už blažený Metod von z korekcie, ale jeho zdravotný stav sa zhoršoval. Je to obdobie, kedy sa jeho život blížil ku koncu. Ako mohol tento rehoľný kňaz naplniť slová dnešného evanjelia: BDEJTE? Aj blahoslavený Dominik isté životné situácie vo svojom živote videl, ale nerozumel im. Aj on čas svojho pozemského putovania, prežil v pýtaní sa: „Dobre som žil?! A nie na všetky otázky vedel dať správnu odpoveď. Najdôležitejšie v živote však je, že sme Božie deti. A keď týmto žijeme, všetko ostatné je bonus. Všetko ostatné sa zmení, ale to, že sme Boží synovia, Božie dcéry pretrvá.  A práve to, môžeme prežívať v akýchkoľvek podmienkach. Aj blahoslavený Metod si to postupne začal uvedomovať. Dôstojnosť Božieho dieťaťa nestratil ani vo väzení. Nech je jeho život pre nás príkladom ako kráčať životom.

Po skončení svätej liturgie nasledovala modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom.

Príhovor o. A. Mandzáka:

Zatvoriť menu