25. 03. 2024 – Bl. Metod CSsR

25. 03. 2024 – Bl. Metod CSsR

Dnešná spomienka blahoslaveného Metóda sa slávila spolu so sviatkom Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Program začal ako obvykle molebenom k bl. Metodovi s prednášaním prosieb. Večiereň s liturgiou Jána Zlatoustého viedol o. Milan Diheneščík.

V homílli uviedol: Každý v živote prešiel niečím čo nebolo ľahké. A niekedy keď rekapitulujeme svoj život si môžeme povedať, že by som na túto cestu nikdy nevykročil. Dnes slávime sviatok Zvestovania. Kedy Mária je cez anjela Bohom povolaná. Táto cesta pre ňu nebola ľahká. Na začiatku tejto cesty má Mária len jednu otázku: „Pane ako sa to stane?“ Zároveň však Bohu odpovedá: „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“ A aj keď to znie slávnostne, určite to nebolo ľahké. Mária to prijíma v pokore. Ale ako Ježiš rastie, Máriine otázniky sa zväčšujú. Mária bola prítomná aj na súde svojho syna, na krížovej ceste. Celá cesta Márie sa stáva v živote ťažkou. Na Golgote má Mária ešte väčšie otázniky ako na začiatku v Nazarete. Vtedy Mária musí opakovať stále viac: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“. Jej vernosť je odmenená, pretože na tretí deň stretáva svojho Syna vzkrieseného. Rovnaké áno ako Mária, Bohu povedal aj bl. Metod. Aj on vo svojom živote zažil mnoho otáznikov vo svojom povolaní. Jeho pôsobenie malo aj radostné chvíle, ale v jeho živote prišiel moment keď sa priblížil k utrpeniu. A svoje áno musel zopakovať mnoho krát. Napríklad počas prenasledovania, bitiek, väzenia a nakoniec v čase kedy za Krista dal svoj život.

            Dnes sa obracajme k Márii, keď sa chceme vrátiť zo svojej cesty, keď stojíme na svojej osobnej Golgote, aby nám vyprosila milosť zopakovať: „Hľa služobník/služobnica Pána:“ Nestrácajme nádej a vieru, že toto všetko má zmysel. Ako Mária došla k momentu vzkriesenia, ako bl. Metod vošiel do radosti svojho Pána, nech sme svedkami, že to má zmysel. Že môžem s Kristom aj zomrieť. Že pomáha aj mne, ktorý som skúšaný. Večerný program pokračoval modlitbami o uzdravenie a pomazaním olejom.

Príhovor o. M. Dihenščíka:

Zatvoriť menu