Odpustová slávnosť bl. Metoda 2023

V dňoch 26. a 27.8. sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Bazilike minor v Michalovciach.          Program v sobotu začal v popoludňajších hodinách posvätným ružencom, pokračoval Veľkou večierňou a…

Čítať ďalej

Pascha – 09. 04. 2023

POUČNÉ SLOVO NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, KONŠTANTÍNOPOLSKÉHO ARCIBISKUPA, NA SVÄTÝ A SVETLÝ DEŇ SLÁVNEHO A SPASITEĽNÉHO VZKRIESENIA KRISTA, NÁŠHO BOHA Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži…

Čítať ďalej
Zatvoriť menu