NanoProtechnológia

NanoProtechnológia

16.2.2024 v dni, kedy sme prosili svätého Gerarda o príhovor, sa v priestoroch kláštora redemptoristov konala prednáška, ktorú viedla Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP. Prítomné páry v krátkosti previedla naprotechnológiou a jej prístupom k liečbe neplodnosti. Popísala aj rozdiel v prístupe metódy neofertility. Páry povzbudila k vytrvaniu v túžbe po dieťati. Zároveň však veľmi pekne previedla páry jednotlivými štádiami vyrovnávania sa s neplodnosťou. V diskusii odpovedala na otázky, konkrétnymi krokmi, ktoré by mohli pomôcť prítomným k vytúženému cieľu. A tak ako pani Dydňanská uviedla: „Dieťa nepríde na svet, keď ho veľmi chceme, ale príde na svet vtedy, keď to najviac potrebujeme“. Prajeme všetkým prítomným, aby to ich vytúžené a vymodlené dieťa prišlo práve vo chvíli, keď to „budú najviac potrebovať.“

Zatvoriť menu