Turistický deň s vl. Cyrilom Vasiľom 2024

Turistický deň s vl. Cyrilom Vasiľom 2024

Dňa 5. mája 2024 sa uskutočnil turistický deň s vl. Cyrilom Vasiľom. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou molebenu k Presvätej Bohorodičke v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v obci Slanská Huta. Po spoločnej modlitbe už nasledovala spoločná túra na Veľký Milič. Tento výstup bol spojený aj s niekoľkými zastávkami, počas ktorých sa zúčastnení pomodlili desiatok sv. ruženca. Po návrate z vrchu Veľký Milič, pri chate čakal na všetkých chutný guľáš. Z našej baziliky nás síce nebolo veľa, ale zažili sme spolu nádherný čas a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné aktivity. 

 

Zatvoriť menu