Tieňová krížová cesta mladých

Tieňová krížová cesta mladých

„Tento človek musí zomrieť, nebude mať žiadnu budúcnosť.“ Takýmito slovami dnes 22.03.2024 začali svoju tieňovú krížovú cestu mladí. V tichu do tmy zasvietil kríž, ktorý bol predzvesťou Ježišovej cesty na Golgotu. Na tejto ceste berie na seba svoj kríž a prechádza dnešným svetom, ktorí sa mladým zdá niekedy veľmi ťažký. Pod ťarchou starostí padá Ježiš a s ním častokrát aj my. Práve vtedy nás pozýva: „Choď, vstaň a choď. Kráčajme spolu!“ Aj pohľad matky na toto utrpenie pramení z čistej lásky. Tento láskavý pohľad šepká: „Len do toho, konaj dobro. Boh Ti pomôže“. Ježiš nás touto krížovou cestou učí byť otvorenými pre druhých. Nebyť individualistami. Zanechať svoju egocentrickosť. Byť otvorení ako Veronika, ktorá milovala. Ktorá podáva šatku Ježišovi s láskou. A milovať, znamená dojímať sa tvárou toho druhého. Napriek všetkým okolnostiam prichádzajú ďalšie pády. Častokrát padáme spolu s Tebou. Nedokážeme odolať alkoholu, drogám, televízii a ďalším závislostiam. Ale Ty na naše pády odpovedáš: „So mnou to tentoraz zvládneš̌. Kráčajme spolu.“ Kráčaš až na Golgotu. Tu ťa pribíjajú na kríž. Bol to dôkaz toho, že si sa nezriekol lásky až do krajnosti. Aj tvoje telo v Máriinom náručí hovorí o nezištnej láske. Zdalo sa, Pane, že Ty a Tvoj spôsob lásky sú len ilúzia. Zdalo sa, že všetko skončilo. Mária však hovorí o cieli, ktorý je začiatok cesty. Cieli VZKRIESENIA.

Svojím spevom krížovú cestu sprevádzali Dominika Jurčenková, Katarína Čonková a Filip Ujhelyi. Hudobný doprovod: Sarka Vargová, Dominika Jurčenková, Adamko Paľovčík a o. Jozef Kišák. Vďaka Bohu i všetkým účinkujúcim teenagerom a tým, ktorí to všetko pripravili.

Zatvoriť menu