Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva sme ukončili v dnešný deň obnovením manželských sľubov a požehnaním manželov počas prebiehajúcich svätých liturgií.

V popoludňajších hodinách si pre nás redemptoristi pripravili úžasný program. Na tému Ako sa vyhnúť podvýžive v manželstve prednášali manželia Peter a Martina Lukačoví. Poukázali na rozdielnosť vzhľadu, ale i myslenia medzi mužom a ženou. Muži sú viac racionálnejší, na rozdiel od emotívneho prežívania žien. Zdôraznili potrebu vzájomnej podpory. Dôležité je i vážiť si jeden druhého. Nesmieme však zabúdať ani na jednotu v manželstve a vo výchove. Nemali by sme zabudnúť si každý deň našu spoločnú lásku dokazovať malými prejavmi ako: Milujem Ťa, Vážim si Ťa a Ďakujem Ti za to, čo pre mňa a pre našu rodinu robíš. Je potrebné, aby rodiny a spoločenstvá neostali vo svojom prežívaní samé. Dobré je mať spoločenstvá ako Modlitby matiek a Modlitby otcov a vzájomne sa podporovať. Na záver poukázali na Boha, ktorý je znázorňovaný aj symbolom trojuholníka. Na vrchole je Boh. Je dôležité uvedomiť si, že ak sa manželia približujú k Bohu, zároveň sa približujú k sebe navzájom aj vo sviatostnom manželstve. V rovnakom čase ako rodičia obohacovali svoje manželstvá, deti spolu s otcom Marošom a diakonom Rasťom hrali hry v priestoroch Spojenej školy internátnej v Michalovciach. Nechýbal futbal a čoraz viac obľúbený bedminton.

            Prajeme všetkým manželským párom nášho spoločenstva, aby na svojich manželstvách pracovali nie len v tomto týždni, ale počas celého roka. Aby si boli navzájom oporou. A tak ako uviedli manželia Lukačoví, aby išli vedľa seba rovnakou rýchlosťou a navzájom sa ťahali. A už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Zatvoriť menu