Prijmete nás s Betlehemom?

Prijmete nás s Betlehemom?

Bol názov hlavnej témy tohtoročnej Jasličkovej pobožnosti. Dnes 25.12.2023 sme sa popoludní stretli v Bazilike Minor, aby sme naším rodičom, starým rodičom i všetkým ľuďom svedčili o nekonečnej láske Boha, ktorý nám v Betleheme daroval svojho syna.

            Ako po minulé roky, ani tento nie je výnimkou, sme sa svedomito pripravovali. V pásme veršov, spevov a koledovania sme priblížili čas narodenia Ježiša. Túto atmosféru upevnil hrou na fujaru o. Jaroslav Štelbaský. Príbeh nám vyrozprávali pastieri, ktorí sa prišli pokloniť Novonarodenému. Prítomných deti pozdravili i v angličtine, taliančine, ukrajinčine a rusnáckom jazyku. Našu jasličkovú pobožnosť prišiel podporiť primátor mesta Michalovce, Miroslav Dufinec s rodinou. Ale aj obľúbenec nás detí, vladyka Milan Chautur a najstarší redemptorista o. Michal Roško. Táto oslava narodenia Krista Spasiteľa by nebola možná bez našich účinkujúcich, ktorí predviedli úžasný výkon, tety Zory a tety Ivany. Nesmieme zabudnúť na našich hudobníkov a predovšetkým našich rodičov, ktorí pripravovali rekvizity, učili nás piesne a básne a počas celej pobožnosti nám držali palce. Nakoniec teda stačí dodať len CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Zatvoriť menu