25. 12. 2023 – “S nami Boh…”

25. 12. 2023 – “S nami Boh…”

Sviatky narodenia Krista tento rok pripadli na nedeľu, čo prinieslo trocha zmeny v slávení jednotlivých obradov. Svätá liturgia a kráľovské hodinky slávené v piatok ráno (22.12.2023) boli úvodným vstupom. Nedeľné dopoludnie (24.12.2023) pokračovalo klasickým spôsobom, svätými liturgiami. A popoludní sme sa už stretli na slávení Veľkej večierne s lítiou. Počas pobožnosti  si redemptoristi obnovili svoje rehoľné sľuby.  Po spoločnej modlitbe, slávenie prebiehalo v našich rodinách. O 21.00 sme dostali srdečné pozvanie na slávenie Veľkého povečeria, ktorému predsedal vladyka Milan spolu s ostatnými spolubratmi. Po spoločnej modlitbe sa prítomným prihovoril krátkym slovom sv. Alfonza. Ten poukazuje na skutočnosť, že vyvolený národ si ani nevšimol narodenie Ježiša. Boh musel poslať hviezdu pohanským národom, perzským mudrcom, ktorí sa ako prví prišli pokloniť dieťaťu narodenému v jasličkách. Zároveň poďakoval každému z prítomných, že prijali ponuku Boha, aby boli medzi prvými, ktorí počujú radostnú zvesť o Narodení Pána, práve spoločným zvolaním S nami Boh! Zároveň poprial, aby sme zažívali veľa radosti, ktorú zažili pastieri vidiaci Kristovo narodenie.

Dopoludňajší program sviatku Narodenia Pána (25.12.2023) sa niesol v spoločnej modlitbe svätej liturgie. Na jednej z liturgii odznela myšlienka, ktorá poukazovala na potrebu narodenia sa Boha v mojom živote. O. Maroš zdôraznil, že je dôležité, aby ľudia z môjho konania, správania videli, že Boh sa dotkol môjho života a vedie ma k tomu večnému životu.  Popoludňajší program už pokračoval slávením pobožností k bl. Metoda. Hlavný služiteľ o. Jaroslav vo svojej kázni poukázal na prežívanie hlbokej chvíle, kedy si uvedomujeme, že Boh prichádza na tento svet. Napriek romantike, ktorá sprevádza tento sviatok, božské Dieťa prináša správu, ktorá sa dotýka nášho srdca, rozumu i vôle. Tento sviatok je sviatkom Boha, ktorý vstupuje do jaskýň života každého jedného z nás. Zároveň Boh, vstupuje do ticha tohto sveta. Preto je potrebné byť v tichu tak ako Mária, aby sa to slovo ktorým nám Boh hovorí sa mohlo realizovať v živote každého jedného z nás.

Príhovor J. Štelbakého:

Zatvoriť menu