Bližšie k cieľu

Bližšie k cieľu

Dnes sme sa opäť stretli na pravidelnej nedeľnej skúške jasličkovej pobožnosti. Tá už prebiehala v našej bazilike. Bol to prvý ucelený pohľad na túto pripravovanú pobožnosť. Základným cieľom bola vzájomná spolupráca, ktorú docieliť bolo náročnejšie ako sme si mysleli. Rodičia sa podieľali na celkovej realizácii. Pripravovali a opravovali rekvizity. Ale aj pomáhali účastníkom recitovať básne či spievať piesne. Napriek úvodným technickým problémom sa nám zdarne podarilo ukončiť tento nácvik.

Zatvoriť menu