Fatimská sobota – 02. 12. 2023

Fatimská sobota – 02. 12. 2023

V túto prvú sobotu mesiaca december (02.12.2023) sa mariánski ctitelia zišli v Bazilike minor v Michalovciach, aby si uctili Presvätú Bohorodičku. Program sa začal radostným svätým ružencom, ktorý viedol Zbor svätého Jozefa pod vedením MUDr. Márie Gofusovej. Nasledovala tretia hodinka a katechéza o. Miroslava Bujdoša, viceprovinciála gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.

            Vyvrcholením programu bola svätá liturgia, ktorú viedol vladyka Cyril Vasiľ, SJ. Spoločne s ním koncelebroval vladyka Milan Chautur, CSsR emeritný košický  biskup a prítomní kňazi. Arcibiskup a košický eparchiálny biskup sa v homílii zameral na našu pripravenosť stretnutia sa s Kristom. Celkovo žijeme v spoločnosti, ktorá sa téme smrti vyhýba. Kresťanstvo však ponúka nádej a riešenie, na otázky, ktoré bez viery vo večný život prinášajú smútok. Máme žiť vo svetle, aby sme Ježiša mohli privítať. Aby sme boli pripravení v každej chvíli. Teraz sa môžeme pripravovať sa na toto stretnutie práve v Eucharistii. A preto je dôležitý aj môj postoj. Som pripravený na stretnutie s Kristov v Eucharistii? Mária bola tá, ktorá vnímala všetko, čo sa dialo a ukladala to vo svojom srdci. Vladyka  nás vyzval byť pozornými a uvažujúcimi vo svojom srdci o veciach, ktoré sú dôležité v našich životoch. Preto práve postoj Márie nás má učiť, byť pozornými a pripravenými na stretnutie sa s Kristom.

            Slávnosť zakončil moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba pri relikviách blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR. Vladyka Cyril Vasiľ poprial všetkým prítomným, aby sa čas prípravy na vianočné sviatky niesol v duchu neustálej pripravenosti na stretanie sa s Kristom.

Marek Bogdaň

Príhovor vl. C. Vasiľa:

Zatvoriť menu