Fatimská sobota – 04. 11. 2023

Fatimská sobota – 04. 11. 2023

V sobotu 04. 11. 2023 sa už tradične uskutočnila fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program začal posvätným radostným ružencom, ktorý viedol otec Adam Mackovjak. Správca farnosti Prakovce, patriaci do protopresbyterátu Spišská Nová Ves. Po ňom nasledoval tretí čas a katechéza. V nej o. Adam poukázal na Cirkev ako spoločenstvo. Cirkev nie sú len kňazi, rehoľníci či biskupi. Dôležité miesto v cirkvi majú aj laici, ktorí môžu pomáhať pri rôznych úlohách Cirkvi. Vyvrcholením daného dňa bola archijereská svätá liturgia, ktorej predsedal preosvietený vladyka Cyril Vasiľ, SJ. V homílii vyzdvihol tému vďačnosti. Zameral sa na to koľko, a začo je potrebné ďakovať. Je potrebné každý deň poďakovať Bohu za dar života ako i možnosť kráčať za ním. Po zaámbonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. V záver košický eparchiálny biskup pripomenul výročie beatifikácie našich dvoch blažených, bl. Metoda Dominika Trčku, CSsR. a bl. Pavla Petra Gojdiča. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením MUDr. Márie Gofusovej.

Marek Bogdaň

Príhovor vl. C. Vasiľa:

Zatvoriť menu