25. 10. 2023 – bl. Metod CSsR

25. 10. 2023 – bl. Metod CSsR

25. októbra sa v bazilike opäť stretli ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, aby a spolu modlili pri jeho relikviách. Dopoludnia sa už tradične stretli na modlitbe molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Následne program pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbami za uzdravenie duše i tela. 
Večerný program sa začal modlitbou novenou k Matke Ustavičnej Pomoci, pokračoval molebenom k blahoslavenému Metodovi, počas ktorého sa čítali prosby a poďakovania, ktoré veriaci s veľkou dôverou prinášajú pred blahoslaveného. Po molebene program pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista, otec Jaroslav Štelbaský. V homílii pripomenul, že nemáme zabudnúť na to najdôležitejšie, najcennejšie – modlitbu. To je cesta k nájdeniu pokladu – Krista. Po liturgii sa kňazi spolu s veriacimi modlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.
 
Príhovor o. J. Štelbaského:
Zatvoriť menu