Odpustová slávnosť ASR 2023

Odpustová slávnosť ASR 2023

Aj tento rok 14. – 15. 10. sme v bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach slávili odpustovú slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Program odpustu sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý sa pomodlili prítomní veriaci v bazilike. O 17.00 nasledovala Veľká večiereň s lítiou.  Po nej sa o 18.00 začala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Marcel Pisio. O. Marcel v homílii opäť pripomenul, že ruženec sa nemá nosiť len ako módny doplnok alebo ochranný amulet.  Kedykoľvek sa na ruženec pozriem, ma mi pripomenúť, že cez túto modlitbu sa veľmi priblížim ku Bohu. Sme pozvaní k tomu, aby sme prehodnotili svoj vzťah k svätému ružencu.  Je to modlitba, ktorá nemení len tých druhých, ale aj toho, ktorý sa ruženec modlieva. Práve Mária, aj cez modlitbu ruženca nás učí počúvať slovo Boha, ako byť pokornými a ako v pokoji vytrvať pod Kristovým krížom. Túto liturgiu vysielalo aj Rádio Lumen. Po svätej liturgii nasledovala modlitba panychídy za zomrelých členov Arcibratstva.

Nedeľný odpustový program začal modlitbou utierne, ktorú viedol o. Tomáš Smoleňák CSsR.  Po tejto modlitbe nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR, emerytný košický eparcha. Kazateľom bol o. Jozef Troja CSsR, ktorý je zodpovedný za celé spoločenstvo Arcibratstva. O. Jozef v kázni pripomenul, že svätý ruženec patrí do rúk všetkým – aj deťom, aj mládeži, aj pracujúcim, aj starým ľuďom. Patrí do rúk rodinám, lebo ju drží pokope, patrí do rúk chorým a trpiacim, lebo im dáva istotu, že ich utrpenie a choroba majú zmysel. Po svätej liturgii nasledovala modlitba svätého ruženca a o 10.00 sa začala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, za prítomnosti niekoľkých kňazov a veriaceho ľudu. Vladyka Cyril v homílii pripomenul, že cez modlitbu svätého ruženca sa stávame živnou pôdou pre prijatie Božieho slova, lebo o tom slove rozjímame. Stávajú sa s nás tiež rozsievači slova a sami pripravujeme naše srdce na prijatie hlásaného Božieho slova.

Veľká vďaka patrí aj zboru svätého Jozefa z Michaloviec, ktorý pod vedením pani dirigentky Márie Gofusovej skrášlil archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom.

Jozef Troja CSsR

Sobota: príhovor o. M. Pisia:

 

Nedeľa: príhovor vl. C. Vasiľa:

Zatvoriť menu