Odpustová slávnosť bl. Metoda 2023

Odpustová slávnosť bl. Metoda 2023

V dňoch 26. a 27.8. sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Bazilike minor v Michalovciach.

         Program v sobotu začal v popoludňajších hodinách posvätným ružencom, pokračoval Veľkou večierňou a molebenom s čítaním prosieb ku cti bl. Metoda Dominika Trčku. Vyvrcholením bola archijereská svätá liturgia, ktorej predsedal a homíliu predniesol vladyka Milan Chautur emeritný košicky eparchiálny biskup. V homílii poukázal na potrebu upevňovania duchovného príbuzenstva, ktoré sa buduje na duchovných základoch. Vyzdvihol blízkosť Metoda Dominika, jeho vernosťou Bohu i Cirkvi, za ktorú položil svoj život vo väzení. Počas malého vchodu bol udelený, hlavnému predstavenému redemptoristov gréckokatolíckej provincie na Slovensku, protoigumenovi Miroslavovi Bujdošovi, zlatý kríž. V závere svätej liturgie bolo udelené prítomných pomazananie olejom bl. Metoda Dominika. Nedeliteľnou súčasťou sobotného programu je i pešia púť k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku. V tomto roku sa konal už jej 11. ročník pod vedením redemptoristu o. Atanáza Daniela Mandzáka a koordinátorky Mgr. Jany Lukáčovej.

Nedeľný program začal utierňou, pokračoval svätou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku. Hlavným služiteľom bol o. Miroslav Bujdoš. Homíliu predniesol provinciál provincie Bratislava – Praha P. Jozef Mihok. Slávnosť pokračovala molebenom k bl. Metodovi. Vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným služiteľom a kazateľom bol vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup – košicky eparchiálny biskup. V homílii vladyka poukázal na život blaženého Metoda, ktorý v danom období nebol jednoduchý nie len v spoločenskej, politickej a ľudskej oblasti. Vyjadril paralelu medzi naším aktuálnym životom, ktorý v mnohých skutočnostiach taktiež nie je jednoduchý. Vyzdvihol najdôležitejší krok, ktorým je katarzia – očisťovanie, uznanie si viny, ako cesta v rozhodnutiu neopakovať tie isté chyby. Odpustovú slávnosť ukončilo myrovanie a sprievod okolo chrámu.

Oba dni slávnostnú atmosféru umocňoval spev zboru sv. Jozefa, pod vedením MUDr. Márie Gofusovej.

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Príhovor o. provinciála J. Mihoka:

 

Príhovor vl. C. Vasiľa:

 

Zatvoriť menu