25. 07. 2023 – bl. Metod CSsR

25. 07. 2023 – bl. Metod CSsR

Posledný júlový utorok sa v bazilike stretli ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku pri jeho relikviách, aby sa spolu modlili. Dopoludnia sa stretli o 9:30 na modlitbe molebenu k blahoslavenému s čítaním prosieb a poďakovaní. Po molebene nasledovala liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista otec Atanáz Madzák. Prítomným poukázal na to, že v živote je potrebné vnímať veci okolo seba a byť ochotný pomôcť tomu druhému. V závere dopoludňajšieho programu sa pomodlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom.
Večerný program sa začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s veľkou dôverou prinášajú pred blahoslaveného jeho ctitelia. Následne program pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol redemptorista otec Miroslav Medviď, pracujúci v Koroleve na Ukrajine. Po sv. liturgii následovala modlitba za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.
 
Príhovor o. M. Medviďa:
 
Zatvoriť menu