Detský tábor 2023 – streda

Detský tábor 2023 – streda

Na parkovisko prišiel bus a to bolo jasným znamením pre nás, že sa odchádza na výlet. Išli sme na naše pútnické miesto, ktorým je Ľutina.  Cesta nám ubiehala rýchlo, lebo sme počas nej aj spievali, niektorí ešte driemkali. V Ľutine okrem nás bol aj tábor z farnosti Prešov. Na hore sme sa pomodlili desiatok ruženca a niektorí boli aj pri kaplnke sv. Anny. Na stole nás čakal chutný obed. Po ňom o. Jaroslav Kačmár, riaditeľ pútnického centra  nám v bazilike urobil krátku prednášku o tomto pútnickom mieste, o Zuzane Fekete, ktorej sa zjavil sv. Mikuláš, tiež o relikviách, ktoré sa nachádzajú v bazilike. Poobedňajší program sme zavŕšili futbalovým zápasom s farnosťou Prešov. Vyhrali sme nad Prešovom 6:3. V zdraví sme sa vrátili domov a zajtra nás čaká podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi.

Zatvoriť menu