25. 06. 2023 – bl. Metod CSsR

25. 06. 2023 – bl. Metod CSsR

Keďže v júni 25. deň pripadol na nedeľu, program ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku bol v bazilike iba v poobedňajších hodinách. Program sa začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré stále prinášajú s veľkou dôverou jeho ctitelia. Následne pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej predsedal redemptorista, otec Metod Marcel Lukačik. V homílií prítomných povzbudil k tomu, aby nezabudli na medziľudský rozmer viery, pretože každý kráča svojou cestou. Záver programu patril modlitbám za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom. Výnimočnosťou tohto večera bola aj posledná sv. liturgia otca Metoda Marcela Lukačika, ktorý odchádza z komunity v Michalovciach do komunity v Stropkove, kde bude miestnym predstaveným a správcom farnosti zároveň. Vyprosujeme mu potrebné milosti do ďalšej práce pri ohlasovaní hojného vykúpenia.

 

Príhovor o. Metoda Marcela Lukačika:

 

Zatvoriť menu