Poďme spolu za hviezdou…

A je to tu…Vianoce…Čas pokoja, lásky, rodinnej pohody, ale hlavne chvíľa, kedy sa nám narodil náš Pán. Prišiel na svet ako malé batoľa, ale urobil veľké veci. A veľké veci sa diali aj v našej bazilike…

Dnes, 26.decembra bol ten významný deň, kedy naše deti ukázali verejnosti, čo sa v nich ukrýva. Tak ako pastieri, traja králi, Jozef i Mária, aj deti z baziliky povedali ÁNO Bohu a pripravili sa na príchod Spasiteľa. Dlhé hodiny nacvičovali jasličkovú pobožnosť a dnes predviedli vystúpenie plné emócií. Deťom aj rodičom patrí veľká vďaka za ochotu a obetu. Redemptoristom za príležitosť. Ale najväčšia vďaka patrí nášmu Pánovi, lebo bez Jeho pomoci by sme to nezvládli.

Ježiš nás vo svojom narodení pozýva k zmiereniu a k záujmu. Pozýva nás k odvahe a snahe vykonať krok od seba k blížnemu. Pozýva nás vyrovnať cestu a kráčať po nej s tými, ktorých nám pošle do cesty.

Tak, ako ste prijali pozvanie a prišli sa pozrieť na deti v bazilike, prijmime spolu pozvanie a vykročme spolu za hviezdou…

Video – jasličkova 2022

Zatvoriť menu