ZSD – nedeľa 2022

Nedeľný program odpustu sa začal ráno o 7:00 modlitbou utierne a pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbou akatistu k sv. Duchu. Dopoludňajší program vyvrcholil o 10:00 slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej hlavným celebrantom bol košický eparcha, arcibiskup Cyril Vasiľ a hlavným kazateľom bol emeritný biskup Milan Chautur. Vladyka Milan v homílií poukázal na to, že sv. Duch pôsobiaci v apoštoloch robil divy. Apoštoli Boli obyčajní ľudia, ale mocou sv. Ducha zničili rôzne izmy.  Duch svätý účinkuje na báze našej viery v Krista. Viera je predpokladom toho, aby mohol Duch svätý v nás účinkovať. A taktiež položil každému otázku: Ako sa prejavuje viera v našich rodinách? Môže nás naplniť svätý Duch, aby v nás mohol pôsobiť?

Úplne na záver odpustovej slávnosti sa poobede o 17:00 kňazi s veriacimi modlili Večiereň s modlitbami na kolenách.

 

Príhovor vl. Milana Chautura:

 

Zatvoriť menu