ZSD – sobota 2022

Prvý júnový víkend sa v bazilike niesol v odpustovom duchu. Program odpustu Zoslania svätého Ducha sa začal v sobotu poobede o 16:30 modlitbou svätého ruženca, pokračoval modlitbou veľkej večierne. Následne program pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie za účasti emeritného biskupa Milana Chautura a arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý bol zároveň hlavným slúžiteľom a kazateľom. Pred samotnou liturgiou vladyka Cyril udelil nižšie svätenia niekoľkým bohoslovcom košickej eparchie. V homílii vladyka Cyril položil otázky, na ktoré zároveň aj našiel odpovede: „Aká je naša viera? Vie naša viera nadchnúť alebo nie? Ja verím, že áno. Verím, že naša viera, naše cirkevné spoločenstvo vie nadchnúť. Verím, že nepôsobí bezducho. Keby pôsobila bezducho, 10 mladí muži by sa nemohli nadchnúť a nemohli by predstúpiť pred Krista s tým, že sa chcú dať do jeho služieb. Tento sviatok je o otvorenosti Božiemu Duchu, aby z každého jednotlivca, cirkevného spoločenstva mohli prúdiť pramene živej vody.“ Na záver slávnosti sa prítomní modlili Akatist k sv. Duchu.

 

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa:

 

Zatvoriť menu