30 rokov biskupskej služby vl. M. Chautura

V sobotu 26. februára v bazilike ďakoval vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup  za 30 rokov biskupskej služby. Za tento dar prišli spolu s vladykom Milanom ďakovať aj arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ, košický sídelný biskup, vladyka Peter Rusnák, bratislavský sídelný biskup a vladyka Marián Pacák, emeritný biskup Toronta. Ďakovnej archijerejskej svätej liturgii  predsedal sám vladyka Milan. Homíliu predniesol arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, v ktorej sa zameral na vladyku Milana, na jeho život biskupa. V závere homílie odovzdal vladykovi Milanovi pozdravy od Svätého Otca Františka a od karidnála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné Cirkvi.

Príhovor arcibiskupa G. D. Gallara:

 

Zatvoriť menu