Národný týždeň manželstva – štvrtok

Národný týždeň manželstva – štvrtok

Program štvrtého dňa Národného týždňa manželstva sa v bazilike začal modlitbou svätého ruženca a o 18:00 pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol emeritný biskup, vladyka Milan Chautur. V homílii vladyka načal tému identity a duchovnosti muža. Poukázal na to, že Adam, muž, bol stvorený prvý a bol sám. Až keď Boh stvoril z jeho rebra ženu, tak objavil svoju identitu muža. Muž nie je schopný byť dlho sám. Muž svoju identitu objavuje až v žene. Po svätej liturgii nasledovala katechéza pre mužov, v ktorej vladyka pokračoval v téme duchovnosti a identity muža. 

Príhovor vl. Milana Chautura:

Vl. Milan Chautur – stretnutie pre mužov:

Zatvoriť menu