Národný týždeň manželstva – utorok

Národný týždeň manželstva – utorok

Program druhého dňa Národného týždňa manželstva sa v bazilike začal o 17:30 modlitbou svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie za účasti emeritného biskupa, vladyku Milana Chautura. V homílii redemptorista, otec Jozef Kišák pripomenul, že často krát to, čo máme, považujeme za samozrejmosť a nestaráme sa o to. No o manželstvo je potrebné sa starať. Je dôležité vytvoriť manželský trojuholník: manžel, manželka a Boh a podoprieť vzťah modlitbou. Pretože slovami svätého Jána Pavla II. “Láska dozrieva v modlitbe. “

Po svätej liturgii nasledovala modlitba Akatistu požehnania rodín. Program Národného týždňa mobility bude v bazilike pokračovať v stredu Novénou k Matke ustavičnej pomoci, svätou liturgiou a katechézou pre ženy.
 
Príhovor o. Jozefa Kišáka:
 
Zatvoriť menu