Bohozjavenie 2022

Predvečer Bohozjavenia (5. január) sa niesol v bazilike nielen slávením liturgie, ale i ďalších obradov. Slávenia sa začali ráno modlitbou Kráľovských hodiniek. A pokračovali poobede o 17:00 Veľkou večierňou s liturgiou Bazila Veľkého a svätením vody. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol Milan Chautur, emeritný košický biskup. V homílií vladyka poukázal na sv. Jána Krstiteľa a na to, že “vedel o tom, že jeho pozemský život je tu stanovený pre istý zámer, ktorý on mal uskutočniť pre dobro ľudí všetkých čiasPreto v dnešný deň Navečeria Bohozjavenia sústreďme svoju pozornosť na udalosti spred dvoch tisícročí, a uvedomme si, že aj od nás sa dnes očakáva jasný postoj k tomu, čo sa deje v spoločnosti a v živote mnohých ľudí. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť nik z nás.” 

Príhovor vl. Milana Chautura:

 

Zatvoriť menu