Fatimská sobota – 01. 01. 2022

V prvý deň kalendárneho roka 2022 sa okrem zvyčajných liturgických sviatkov, Obrezania Pána a svätého Bazila Veľkého, slávila aj fatimská sobota, keďže Nový rok pripadol na prvú sobotu v mesiaci. Mariánski ctitelia sa stretli na spoločnej archijerejskej liturgii v bazilike minor v Michalovciach, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur, košický emeritný biskup. Vzhľadom na aktuálne opatrenia a zvýšený počet svätých liturgií chýbal tradičný fatimský program. Eucharistickú slávnosť sprevádzal spevom zbor sv. Jozefa.

Vo svojej homílii vladyka zvýraznil skutočnosť, že aj keď začíname nový občiansky rok, začíname ho sviatkom Obrezania, ktorý sa uskutočnil na ôsmy deň po narodení Ježiša. Práve týmto úkonom sa Ježiš začlenil do židovského národa a dostal meno, takto začal nie iba nový rok, ale novú etapu spásy ľudstva. Do tejto etapy si Boh vybral ako pomoc Bohorodičku, ktorú aj táto fatimská sobota viac zvýraznila. Na záver homílie vladyka vyzval prítomných, aby sa nebáli vykročiť do roku 2022 práve s tou, ktorá stála pri Ježišovi od narodenia až po kríž a naďalej zotrvávala pri jeho Cirkvi.

Pred myrovaním nechýbala modlitba pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a pri relikviári blaženého Metoda Dominika Trčku, CSsR.

Richard Fučko

 

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Zatvoriť menu