Fatismská sobota – 06. 03. 2021

Marcová fatimská sobota bola tiež zádušnou sobotou. Program fatimskej soboty bol tradičný. Ráno o 9:00 sa začal modlitbou tretej hodinky a prednáškou o apoštoláte redemptoristov. Program pokračoval o 9:30 slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol administrátor košickej eparchie, vladyka Cyril Vasiľ. V homílií poukázal na to, že celý život je prípravou na smrť, na stretnutie s Bohom. Je prípravou na večnosť. Skutočnou múdrosťou sa vyznačuje ten, kto sa snaží čeliť strachu zo smrti tak, že sa celý život pripravuje na to, aby mohol dobre zomrieť. A dobre zomrieť znamená zomrieť v stave zmierenia, v pokoji s ľuďmi, s Bohom, v očakávaní stretnutia sa s Bohom. Smrť nie je a nemá byť strašiakom, ale bránou, križovatkou, na ktorej si volíme večnosť.

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa:

 

Zatvoriť menu