Fatismká sobota – 06. 02. 2021

Februárová fatimská sobota sa v bazilika niesla v duchu dňa zasväteného života. Program sa už tradične začal ráno o 9:00 modlitbou tretieho čas a prednáškou, ktorú viedol otec Jonáš Maxim. Svätú liturgiu začali sláviť o 9:30, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ a kazateľom bol otec Jonáš Maxim. V homílii poukázal na to, že najdôležitejšie udalosti života Ježiša Krista sa dejú v tichu. Teda Boh do ticha zaobaľuje najdôležitejšie skutočnosti spásy človeka. A pozval zasvätených k tomu, aby sa stalo súčasné ticho priestorom pre to, aby Boh mohol robiť veľké veci. V tichu sa dá nájsť najviac zmysel utrpenia.

Príhovor o. Jonáša Maxima:

 

Zatvoriť menu