Domáca úloha – nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Doplň chýbajúci text (modlitbu) v “bublinách”. Akými slovami sa modlil farizej a akými slovami sa modlil mýtnik.

Zatvoriť menu