Fatimská sobota – 07. 11. 2020 – pohreb o. M. Čajku CSsR

Fatimská sobota, 7. novembra, bola spojená s pohrebom redemptoristu otca Miroslava Čajku, ktorého si pán života a smrti povolal do večnosti v stredu 4. novembra vo veku 68 rokov. Najprv sa vladyka Marián Pacák modlil panychídu za zosnulého otca Miroslava, následne bola slávená svätá liturgia, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ. V homílií si pripomenuli, že nebohý otec Miroslav chcel v živote vždy dokázať viac, i keď doba to nedovoľovala a zároveň si vždy uvedomoval veľkú potrebu modlitby. Pre tých, ktorí ho poznali a ktorým ako kňaz-misionár vstupoval do života či už kázňami, duchovnými rozhovormi alebo vysluhovaním sviatosti, poslal vladyka výzvu, aby sa za neho prihovárali u Boha. Po skončení liturgie pohrebné obrady vykonal arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Neskôr sa prítomní presunuli na mestský cintorín v Michalovciach, kde v hrobke redemptoristov boli uložené telesné pozostatky otca Miroslava Čajku. Vičnaja mu pamjať!

 

Zatvoriť menu