25.02.2020 – bl. Metod CSsR

Pri relikviách blahoslaveného Metoda Dominika Trčku sa v bazilike stretli jeho ctitelia v utorok 25. februára, aby sa spolu modlili.   Dopoludnia sa stretli o 9:00 pri modlitbe molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Program pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbou o uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom. Večerný program začal o 17:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi, počas ktorého boli čítané prosby a poďakovania, ktoré stále s veľkou dôverou veriaci prinášajú pred blahoslaveného. Nasledovalo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Ján Horňák, kaplán farnosti Sečovce. V homílií prítomných povzbudil k tomu, aby boli podľa vzoru  blahoslaveného Metoda oduševnenými a zapálenými pre Krista. Na záver sa veriaci s kňazmi modlili modlitby o uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

 

Príhovor o. J. Horňáka:

 

Zatvoriť menu