Fatimská sobota – 01. 02. 2020

V Predsviatok Stretnutia Pána sa stretli veriaci Košickej eparchie so svojimi biskupmi v bazilike minor v Michalovciach na fatimskej sobote. Po obvyklej modlitbe ruženca a tretieho času nasledovala krátka katechéza otca Jozefa Parasku CSsR, vychádzajúca z exhortácie pápeža Jána Pavla II. Vita consecrata. Venoval sa v nej zasvätenému životu, jeho histórii i súčasnosti. Otec Paraska poukázal na jednotu duchovnej inšpirácie, ktorá spája zasvätené osoby od apoštolských čias až po súčasnosť – radikálne nasledovanie Krista v chudobe, čistote a poslušnosti.

Pred začiatkom samotnej archijerejskej liturgie privítal košický eparcha hlavného slúžiteľa, apoštolského administrátora arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Keďže táto sobota bola zameraná na zasvätený život, vo svojej kázni vyzdvihol príklad mnohých svätých zakladateľov rádov a reholí, ktorých členovia boli aj medzi prítomnými v bazilike. Povzbudil ich, aby aj v dnešnej dobe boli tými, ktorí svet vyrušujú, sú tŕňom v jeho oku, a nie sú iba jeho súčasťou.

Po modlitbe molebenu k presvätej Bohorodičke a modlitbe k bl. Metodovi Trčkovi sa po záverečnom požehnaní ujal slova vladyka Cyril, ktorý poďakoval za vrelé prijatie aj počas fatimskej soboty. V spomienkach sa vrátil k tomu, keď ako mladý chlapec prichádzal do baziliky pred obraz Matky Ustavičnej Pomoci, ktorej originál ho sprevádzal aj v Ríme, a ku ktorému sa znova utieka aj teraz, spolu s veriacimi celej eparchie. Zároveň všetkých veriacich pozval na ďalšiu fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční v Klokočove, pri príležitosti posviacky základného kameňa pútnického centra.

Poobedné stretnutie rehoľníkov so svojimi biskupmi pokračovalo v priestoroch kláštora redemptoristov. Po príjemnom agape pri obednom stole sme sa presunuli do zasadačky. Vladyka Cyril okrem iného povzbudil, aby sme sa v svojom zasvätenom živote nezabúdali vracať k časom noviciátu, prvotnej myšlienke zasvätenia. Práve toto nám pomôže v časoch krízy, skúšky, či ťažších chvíľ nabrať novú silu ísť za Kristom.

Ďalším bodom bola prednáška protoihumena o. Metoda Lukačika CSsR . Súčasťou prednášky bol i krátky dokument o likvidácii kláštorov, keďže tento rok si pripomíname 70 rokov od tejto udalosti. Poukázal na dôležitosť čítania Sv. Písma a tiež spomenul akciu, ktorá nás čaká v spojitosti s ikonou slziacej  Bohorodičky na našom pútnickom mieste v Klokočove.
Potom zástupcovia jednotlivých prítomných reholí oboznámili o prežívaní a dianí v ich spoločenstvách. A tieto zdieľania zakončil najstarší účastník tejto akcie, o. Michal Roško CSsR zopár humornými a poučnými radami a spomienkami zo svojho zasväteného života.
Celý program dňa zasvätených sme ukončili Molebenom k bl. Metodovi Trčkovi.
 

 

Zatvoriť menu