25. 12. 2019 – bl. Metod CSsR

Ctitelia blahoslaveného redemptoristu Metoda Trčku sa stretli v bazilike aj 25. decembra, aby sa modlili pri jeho relikviách. Slávnostný program sa začal o 17:00 modlitbou molebenu k blaženému Metodovi s čítaním mnohých prosieb a poďakovaní, ktoré pred blahoslaveného Metoda predkladajú veriaci s veľkou dôverou a nádejou. Program pokračoval o 18:00 slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Martin Tkáč. V homílii prítomných pozval k tomu, aby boli viac s Kristom. Lebo byť viac s Kristom znamená meniť sa, mať viac v sebe Krista. Pretože ak je človek pri Kristovi, Boh ho obdarí múdrosťou, ktorá je nebeská. Obdarí človeka múdrosťou, ako žiť v tomto svete. Po svätej liturgii nasledovali modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Martina Tkáča:

 

Zatvoriť menu