Byť misionárom doma…

Počas dnešnej misijnej nedele sa o. Maroš zamýšľal s deťmi nad tým, kto je misionár, čo je jeho úlohou. Pripomenul však, že nie každý môže ísť ďaleko za hranice svojej vlasti a ohlasovať Božiu Lásku. Misionármi môžeme byť aj doma, povedal deťom, medzi svojimi blízkymi, či kamarátmi. Stačí tak málo, pomôcť, či potešiť, či počúvať na prvý raz.
Túto tému sme si mohli konkrétne vyskúšať aj dnes na stretnutí poobede. Keďže bolo nádherné slnečné počasie boli sme v záhrade a učili sme sa byť misionármi pri hre, pri športe.
Iba Boh vie, možno aj z týchto detí, bude niekto, kto pôjde cestou kňazstva, bude misionárom, či misionárkou, …. kiež túžime byť misionármi v svojej rodine každý deň.
 
Zatvoriť menu